Verpleegafdelingen VieCuri

renovatie verpleegafdelingen


Er is voor de algemene verpleegafdelingen in het VieCuri Medisch Centrum Venlo gekozen om beddenkamers te maken, die zowel als twee-bedskamer te gebruiken zijn, maar ook als ruime 1-beds kamers met ´rooming-in´. Op deze manier kan zonder te verbouwen het aantal 1-beds vergroot worden ten koste van de capaciteit en vice versa. Dit levert een bouwkundige lay-out op, die toekomstbestendig is. Uitgangspunt was verder dat de standaard verpleegafdeling zodanig is opgezet dat zij voor meerdere patiëntengroepen geschikt is, zodat groei en krimp van specifieke patiëntengroepen niet leidt tot drastische verbouwingen. Er zijn 3 multifunctionele ruimten opgenomen, die afhankelijk van de specifieke vraag ingezet kunnen worden als werkkamer, spreekkamer of onderzoekkamer.

Hoe ontwerp je een prettige omgeving voor patiënt en medewerker die de tand des tijds kan doorstaan? Door een hoogwaardige, maar neutrale omgeving, die ruimte laat voor bij de tijdse aanpasbare specials. De hoofdsfeer wordt gedragen door functionaliteit, daglicht, uitzicht, oriëntatie en ruimtelijkheid. Dit zijn de ingrediënten voor een goed zorggebouw. Daarnaast zijn voor specifieke plekken eigentijdse specials en kleurrijke accenten die de patiënt wil verrassen en een ander perspectief op zijn verblijf zal bieden.

Om het zorg en behandelproces optimaal te faciliteren is gekozen voor een eenvoudige lay-out, waarbij de ondersteunende functies zoveel mogelijk centraal op de afdeling liggen. Hierdoor zijn de looplijnen kort en helder. Rondom deze kern liggen de drie verpleegunits, twee met maximaal 16 bedden en één met maximaal 18 bedden.

 

Verpleegafdelingen ETZ

gefaseerde renovatie verpleegafdelingen


De renovatie van de verpleegafdelingen van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis locatie Elisabeth is in het najaar van 2015 afgerond. Het beddenhuis is ingrijpend verbouwd om ruimte te maken voor de hernieuwde zorgvisie van het ziekenhuis. In deze visie wordt de patiënt centraal gesteld in het zorgproces.
Kernwoorden van het ontwerp zijn: overzichtelijk, transparant, ruimtelijk, licht, tijdloos, huiselijk, gastvrij en verzorgd. De afdelingen bestaan grotendeels uit ruime, lichte één-persoonskamers.

Een gemeenschappelijke woonkamer biedt een centraal open punt in de afdelingen. Daglicht dringt door tot in de kern. Op de afdelingen is zoveel mogelijk ruimte beschikbaar gemaakt voor de patiënten; de logistiek is aangepast en facilitaire voorzieningen zijn overwegend centraal gelokaliseerd.

De grote uitdaging was de sfeer niet te laten domineren door medische apparatuur en afwerkingen.
In nauwe samenwerking met de installatieadviseurs is het gelukt deze elementen terug te dringen en een sfeer te creëren waarin de patiënt zich te gast voelt. Ook keuze van meubilair en verlichting zijn hierop afgestemd.

De kleurpaletten van de afwerkingen zijn ontwikkeld in samenhang met 3 natuurgebieden in de omgeving van het ziekenhuis; grote foto’s hiervan op de wanden verruimen de blik en horizon van alle aanwezigen op de afdelingen.


Hybride OK Rijnstate

nieuwbouw hybride OK


In het bestaande OK-centrum van Rijnstate in Arnhem is een hybride operatiekamer (OK) gebouwd, zonder het OK-programma te hinderen. Een hybride OK is een ruime luchtklasse 1 operatiekamer waar ook hoogwaardige beeldvormende technieken worden gebruikt. Met de röntgenapparatuur, hangend aan het zogenaamde zwaarlastplafond, kunnen tijdens de operatie stilstaande, bewegende en 3D-beelden worden gemaakt. Grote voordelen hiervan zijn dat door verschillende artsen tegelijk geopereerd kan worden, dat met hoogwaardige Röntgenbeelden in combinatie met Echo 3D navigatie mogelijk wordt, en dat daardoor minimaal invasief (er wordt minder gesneden) kan worden geopereerd, wat het herstel van de patiënt zeer ten goede komt.

De hybride OK is de operatiekamer van de toekomst, die in veel ziekenhuizen de komende jaren gemeengoed zal worden.

A/d Amstel architecten is in samenwerking met Deerns Nederland (VOF Deerns – a/d amstel architecten) betrokken geweest bij het ontwerp en de technische uitwerking van de hybride OK in Rijnstate.

De hybride OK is in december 2013 in gebruik genomen. Bekijk hier ook een 360º panorama vanaf de operatietafel!

 

 

 

Isala Zwolle

nieuwbouw topklinisch ziekenhuis


Isala Zwolle is het nieuwe ziekenhuis in Zwolle. Een hedendaags innovatief, duurzaam en daardoor toekomst gericht ziekenhuis. Medische zorg van hoogstaande kwaliteit wordt geleverd in een zinrijke omgeving. Door het gebruik van zachte kleuren, natuurlijke materialen en veel groen heeft het gebouw een positieve invloed op het welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers.

Isala Zwolle is ontworpen door Architecten Maatschap Isala, bestaande uit de bureau’s Alberts & Van Huut International Architects, a/d Amstel Architecten en Alberts, Van Huut & Partners Engineers. Binnen AMI werd grote ervaring met het bouwen van ziekenhuizen gekoppeld aan een humane visie op de zorgomgeving. Het werd een geweldig ziekenhuis dat nauwelijks op een ziekenhuis lijkt.

Het grote ziekenhuiscomplex van 108.000 m2 is klein gemaakt door de ruimte op te delen in vier zogenaamde vlinders. Eén van de vlinders bestaat uit laboratoriumfuncties en is verder voor patiënten niet toegankelijk. Eén vlinder bevat alle zware ziekenhuisfuncties zoals OK s, Intensive Care, spoedeisende hulp, en beeldvormende technieken. Deze bevindt zich in het midden van het complex. Twee vlinders aan weerszijden hiervan bevatten poliklinieken beneden en verpleegafdelingen boven. De 4 vlinders zijn ondergronds gekoppeld middels een transportgang. Op de begane grond vindt de bezoeker van het ziekenhuis vanuit de ontvangsthal, via een langs de tuin gelegen hoofdstraat, de trappenhuizen naar de vlinderverdiepingen.

Het interieurontwerp en het architectonisch ontwerp van het ziekenhuis vormen één geheel. Kleur, materiaal, en landschap worden ingezet om mensen zich prettig te laten voelen, en stress te reduceren. Dat is belangrijk, en zeker in een ziekenhuis. Geen lange witte gangen met kunstlicht, maar een gang met uitzicht op de tuin, met informele bankjes onder grote planten, om even uit te rusten of om na te praten. Al bij de binnenkomst van het ziekenhuis voel je aangenaam verwelkomd. De kolommen in de ontvangsthal lijken wel op bomen. Vides in en langs vloeren geven doorzicht en laten het licht diep in de ruimte doordringen. Planten kunnen hier hoog groeien. De wanden zijn in elkaar overlopende zachte tinten kleuren, en doen weldadig aan. Het is een intieme ontvangsthal.

Het complex is in vier afzonderlijke gebouwen verdeeld in de vorm van zogenaamde vlinders. Kleur is mede gebruikt voor associatieve “wayfinding”: Elke vlinder heeft zijn eigen kleurpalet voor de vloeren en de afwerking van het atrium. De kleuren van de buitenkozijnen variëren per verdieping. Zo krijgt ieder deel van het gebouw haar eigen uitstraling. Voor de inrichting is veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals bamboe en andere houtsoorten. De natuur en de verbinding met de buitenomgeving zijn inspiratiebronnen geweest voor dit ontwerp. En het omgaan met binnen en buiten. Ben je in het atrium nou binnen of buiten? Je bent buiten maar voelt de beschutheid van binnen.

15 Jaar samenwerking bekroond door een groot medisch hoogwaardig opgeleverd gebouw, dat bij patiënt en ziekenhuismedewerker blijdschap oproept. Die kwaliteit dankt het gebouw aan expertise, en samenwerking. Dat het gebouw ook nog eens gebouwd is binnen tijd en budget geeft extra voldoening. De bouwdirecteur: Terugkijkend is de grootste waarde van de architect geweest dat hij zich gedurende al die tijd is blijven inzetten voor een omgeving waarin de patiënt zich bij Isala thuis voelt. Dat voel je zelf, en je ziet het aan de patiënten die binnenkomen. De architect: De grootste waarde van de bouwdirecteur is dat hij gedurende al die tijd met bezieling de betrokkenheid van zovelen kon aanwakkeren en vasthouden. Zo is bouwen mensenwerk, en dát is het. Isala is op 5 augustus 2013 in gebruik genomen.

Hieronder volgt een door Isala gemaakte Youtube movie die een prachtige impressie geven van het nieuwe ziekenhuis.


Hoofdstraat ETZ

verbouw receptie en inschrijfbalie


De hoofdstraat van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis locatie Elisabeth in Tilburg heeft een ingrijpende renovatie ondergaan. Deze verkeersader op de begane grond én de eerste verdieping was sinds de bouw van het ziekenhuis in 1982 niet meer aangepast, en was qua organisatie en afwerking niet meer afgestemd op het gewenste gebruik. De donkere, somber en onoverzichtelijke ruimte is omgevormd tot een heldere, lichte en overzichtelijke ruimte. Het verhelderen van de begrenzingen van de ruimtes, het terugbrengen van de kleuren tot een aantal natuurlijke kleuren, en het toevoegen van daglicht waar mogelijk zijn de belangrijkste gebruikte middelen.

Naast een vernieuwing van de totale uitstraling is de ordening van de diverse functies aangepast aan de nieuwe organisatie en uitbreiding van het ziekenhuis. De routing van patiënten en personeel moest opnieuw geoptimaliseerd worden, en de positie van diverse functies die hieraan gerelateerd zijn aangepast. Er zijn extra liften en trappen aangelegd ten behoeve van de nieuwe verkeersstromen.
De wijze waarop afdelingen en functies aansluiten op de hoofdstraat is aangepast, om rijen wachtenden niet langer de doorstroming te laten blokkeren. En passant zijn eveneens verscherpte eisen met betrekking tot brandwerendheid doorgevoerd.

HET CENTRALE DEEL VAN DE HOOFDSTRAAT
Het centrale deel van de hoofdstraat, het knooppunt van poliklinieken en algemene voorzieningen werd na uitgebreide studie in detail uitgewerkt, aangepast aan de laatste ontwikkelingen van de gewenste zorgorganisatie. Door het verplaatsen van diverse kantoorfuncties en backoffices naar een nieuw kantoorgebouw werd het mogelijk het poligebied sterk uit te breiden. De vide over zowel de begane grond als de eerste verdieping werd voorzien van een groot daklicht, er ontstond een zogenaamd poliplein.

De renovatie van de hoofdstraat omvatte vele nevenprojecten, zoals de poli bloedafname, de receptie- en inschrijvingsbalie en de backoffice, de brasserie, het oncologisch centrum, diverse nieuwe winkels (kapper, bloemenwinkel, babywinkel), de diëtetiek en diverse kantoorfuncties. Deze zijn nu centraal vanuit het poliplein goed bereikbaar, zoals ook de gerenoveerde poli neurologie-neurochirurgie-gammaknife en het chirurgisch dagcentrum. Ook in het centrale deel, aan het einde, is de route naar de Spoedeisende Hulp -tevens de route van de nachtingang- duidelijk aangegeven.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google