Poligang 1 VieCuri

renovatie poli Interne, MDL


In poligang 1 bevinden zich de poliklinieken van Interne Geneeskunde en MDL (Maag-Darm-Lever).
De poliklinieken zijn ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanuit de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door de wachtruimten aan de gevel te leggen komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar de tuinen.
De baliefunctie is opgesplitst in aanmeldbalies en afsprakencabines waar je als patiënt zittend geholpen wordt met het maken van vervolgafspraken.

Poligang 1 is een bouwdeel waarbij een groot gedeelte geheel opnieuw is ingevuld en een kleiner gedeelte waarbij de bestaande indeling van ruimten gehandhaafd is.
Interne Geneeskunde bevindt zich vooraan de poli. Rondom de centrale ruime wachtruimte zijn standaard spreek/onderzoekkamers gesitueerd. Ook liggen de afsprakencabines verspreid over de afdeling. Hierdoor zijn er korte loopafstanden voor personeel en bezoeker.
MDL ligt achter de Interne Geneeskunde. De balie is zichtbaar vanaf de hoofdgang. Rondom de balie zijn de wachtruimte en de afsprakencabines gegroepeerd. Door de gehandhaafde bestaande indeling hebben zij aparte spreek- en onderzoekkamers.

Het interieur uitgangspunt van de poli’s is een rustige, maar warme hoofdsfeer, die wordt aangevuld met specifieke inrichtingselementen die de gastvrije en warme sfeer benadrukken.
Als basis is een warmgrijze linoleum vloer gekozen, met een houtprint vinyl bij de wachtruimten. Rondom de balies komt een opvallende kleur linoleum te liggen gecombineerd met een fotoprint van bloemen op de achterwand in de kleur van de vloer. De balies hebben een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen.
In poligang 1 zijn frisse kleuren groen en blauw toegepast. De vloer van de balie interne is mintgroen en de op de achterwand is een vrolijke foto van een grasveld met madeliefjes zichtbaar.
Bij de balie van MDL ligt een turquoise vloer en is er een foto van venkel bloemen achter de balie zichtbaar.
De secundaire gangen van de poli’s krijgen een warmgrijze kleur met stroken decorscan aan de wand gecombineerd met houten wandlampen. Het verschil tussen hoofdgang en secundaire gang wordt hierdoor duidelijk en levert daarbij een bijdrage aan de oriëntatie van de bezoeker. De deuren naar de spreek/onderzoekkamers hebben matglas met hierop het kamernummer aangegeven. Dit matglas zorgt voor extra lichtinval in de secundaire gang en een vriendelijke uitstraling.


Moeder-Kindcentrum ETZ

fam: Geïntegreerde moeder-kindzorg van het ETZ in het hart van het ziekenhuis

 

fam is het nieuwe moeder-kind centrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hier wordt de zorg rondom kind en geboorte volledig geïntegreerd en het gezin centraal gesteld. In dit centrum zijn de zwangerenafdeling, de verlosafdeling, de moeder-kind afdelingen, de kraamafdelingen, de kinderafdelingen én het kraamhotel van twee ziekenhuizen samengevoegd en volgens het principe van ’family centered care’ georganiseerd. Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en alle verpleegkundigen kunnen optimaal samenwerken door elkaars nabijheid en een geïntegreerde aanpak. Bijzonder is ook dat de neonatologie deel uitmaakt van het nieuwe centrum. Moeder en couveuse-baby liggen op dezelfde kamer. Vanaf de eerste ‘heidagen’ heeft a/d Amstel architecten met de zorgspecialisten de plannen en ontwerpen voor dit centrum ontwikkeld en uitgewerkt.

De positie van de afdelingen is zo georganiseerd dat er één centrale receptie is voor alle patiënten (één hart). Bij deze receptie is een lounge ruimte en een grote Ronald McDonald huiskamer ingericht voor het ontspannen verblijf van de families. Rondom de centrale middengang zijn algemene gezamenlijke voorzieningen gepositioneerd, zoals multidisciplinaire overlegruimtes, logistieke en facilitaire voorzieningen en de centrale triage voor de verloskunde. Om de ‘family centered care’ vorm te geven zijn vrijwel alle kamers ééngezinskamers. Op de verschillende afdelingen zijn open huiskamers ingericht voor patiënten en families. Op de kinderafdeling hebben we een speelhut ontworpen waar kinderen zich even in een wereld buiten het ziekenhuis kunnen voelen. Een zeer grote multifunctionele ruimte geeft letterlijk plek aan de intensieve samenwerking van de specialismes. Nabijheid en integratie door het ontwerp werpt zijn vruchten af, zoals blijkt uit onderstaand citaat:

“..Inmiddels ervaren zij de ‘vloeiende lijnen’ op de afdeling, is het een leerzame werkplek geworden en prijzen ze de ‘korte lijnen’ zonder moeizame overdrachten, waardoor het werk voor iedereen makkelijker en veiliger is geworden.”

bron: Fam voor de hele familie   Het centrum is als één geheel vormgegeven, met variaties binnen een hoofdgedachte: eenheid én verscheidenheid. Overal hoge “houten” deuren, hoge glaspuien, kleurige wanden, rustige vloeren en grote intense visuals met een thema per afdeling.

   

De patiëntenkamers op iedere afdeling zijn ontworpen voor het verblijf van de patient mét familie en hebben naast de inrichting voor de patiënt een slaapbank, een eetplek, en een minibar. Veel aandacht is gegeven aan de verlichting, kleurstellingen en inrichting om de kamers en afdelingen gastvrij, huiselijk en toch functioneel te maken. Ook de high-care kamers, zoals de verloskamers en de high care moeder-kind kamers zijn vriendelijk en huiselijk.

DE VERLOSAFDELING

De verlosafdeling is direct naast het OK-complex ontworpen om bij complicaties optimale veiligheid te bieden. 14 grote verloskamers zijn zo ingericht dat verloskundigen en kinderartsen tegelijkertijd kunnen zorgen voor moeder en kind. In een mock-up hebben we opstellingen met de zorgspecialisten onderzocht, opdat iedereen goed kan werken, én het contact tussen moeder en kind zo goed mogelijk is.

DE ZWANGERENAFDELING

Afgescheiden maar direct grenzend aan de verlosafdeling ligt de zwangerenafdeling, naast de algemene triage van het MKC. De patiënten op deze afdeling hebben een eigen rustige omgeving nodig buiten de hectiek van de verlosafdeling, maar vallen wel onder de zorg van de gynaecologen. Een prettige eenbedskamer is nodig om het soms langere verblijf voor patiënt en partner zo aangenaam mogelijk te maken.

DE MOEDER EN KINDAFDELING

De moeder en kind afdeling van fam is gerealiseerd op de pas vrij recent verbouwde kraam- en verlosafdelingen. De kamers zijn zo ingericht dat moeder en baby op één kamer kunnen verblijven, ook wanneer high care zorg nodig is voor één van beiden, beiden, of gedrieën! De kraam- en verlosafdelingen zijn zorgvuldig omgebouwd voor deze high care zorg, zonder afbreuk te doen aan de vriendelijke sfeer.

HET KRAAMHOTEL

Het kraamhotel, in basis al gerealiseerd in 2012, is ook een onderdeel van fam, en hiermee kan in het centrum ook de minst intensieve verlos- en kraam zorg worden geleverd. Bij fam maken verloskundigen volwaardig deel uit van de zorg die aan het gezin wordt geboden.De verloskamers zijn in aantal uitgebreid, en als grote bijzonderheid voorzien van een bevalbad. Hier kunnen verplaatste thuisbevallingen plaats vinden onder leiding van de eigen verloskundige. In geval van complicaties kan de zorg direct uitgebreid worden en gynaecologen toegevoegd worden aan het team. De zorg gaat vloeiend in elkaar over, ook doordat men werkt in hetzelfde patiëntendossier. De uitstraling van het hotel sluit nu aan bij het gehele MKC, met grote visuals op de gang. De sfeer in de kamers is onverminderd prettig en verzorgd.

KINDERGENEESKUNDE

Ook Kindergeneeskunde maakt deel uit van het centrum voor ‘Family Centered Care & Integrated Care’. De kindergeneeskunde bestaat uit de kliniek, de dagbehandeling en de polikliniek. In de woorden van de kinderarts Bunt:

“…Ouders worden hier voortdurend actief betrokken bij de zorg voor hun kind, ook tijdens het opgroeien. Maar ook als pubers een tijdje op de kinderafdeling verblijven, is er ruimte voor hun persoonlijke leefwereld…” en “…Vriendjes of vriendinnetjes kunnen blijven slapen, als de patiënten dat liever hebben dan dat vader of moeder er alle dagen en nachten zijn…”

Om de intenties te realiseren zijn de afdelingen huiselijk en gastvrij gemaakt. Er zijn uitnodigende huiskamers en zitjes buiten de kamers, en de kamers zelf zijn vriendelijk ingericht, met ruimte voor de persoonlijke wereld en behoeftes van familie en vrienden. Een slaapbank, een koelkastje, prettig zitje, sfeervolle verlichting. De kleine kinderen-kamers zijn allemaal éénpersoonskamer, of beter: ééngezinskamers. Om ook in voorkomende gevallen apart met de ouders te overleggen is elders in het centrum aparte gespreksruimte.
Uiteraard zijn de logistieke en functionele ruimtes optimaal gesitueerd in de afdeling, goede zorg moet praktisch ondersteund worden!

Voor de kinderen is een ‘hut’ gebouwd, een speelkamer waar ze even in een andere wereld kunnen binnen stappen.
Voor de oudere leeftijdsgroep is er ruimte om te loungen en te chillen.

 

schetsplattegrond uit begin van het ontwerpproces: de heidagen; de functionele indelings is vrijwel ongewijzigd gebleven

plattegrond verlosafdeling

 

plattegrond zwangerenafdeling

plattegrond moeder en kindafdeling

 

plattegrond kraamhotel

 

plattegrond kindergeneeskunde

plattegrond kinderafdeling

 

Medische Psychiatrie ETZ

renovatie en uitbreiding medische psychologie


Een Medisch Psychiatrische Unit (MPU) is een bijzondere afdeling in een ziekenhuis.
Patiënten worden opgenomen en wonen een tijd intern op de afdeling. De afdeling biedt een veilig thuis aan deze mensen. Samen met de medewerkers is goed bepaald welke kwaliteiten deze ruimte moet hebben voor deze kwetsbare groep mensen.

De ruimte hebben we zo ontworpen dat deze telkens doorloopt: overal is uitzicht, doorzicht, en een rondloop om de patio, zodat je je nergens ingesloten voelt.

Er is ruimte om privé of juist meer onder de mensen te zijn.
De huiskamer is een plek waar je anderen kan ontmoeten en kleine zithoeken in nissen bieden een tussenvorm.

De kamer is een privé ruimte, met een kleine werkplek, en eigen badkamer. Daarnaast is er ook een kamer voor een vrouw met kind.

Aan een hele grote keukentafel wordt creatieve therapie gegeven. De gesprekstherapie vindt ook op de afdeling plaats. De werkruimtes zijn met grote glasvlakken visueel toegankelijk: geen dokters achter gesloten deuren, maar toegankelijke zorg!

Het kleurenpalet hebben we zorgvuldig bepaald om de juiste sfeer te creëren. Sfeervol, geruststellend en rustgevend.
Een EBK met naastgelegen logeerkamer en een ruime voorruimte is een onderdeel van deze afdeling, om in geval van uiterste nood in te kunnen zetten.


Scopie dagcentrum VieCuri

Renovatie Scopie dagcentrum


In het Endoscopiecentrum worden onderzoeken verricht waarbij met een endoscoop of minuscule camera in het inwendige van een mens gekeken wordt.
Er zijn drie scopie kamers ingericht voor de afdeling MDL en een scopie kamer voor de Longgeneeskunde.
Voor de voorzorg en nazorg van het onderzoek is er een dagcentrum met 12 bedden aanwezig.

Het Endoscopiecentrum bevindt zich op de 1e verdieping (laag 2) van het ziekenhuis. Ten behoeve van deze afdeling heeft er een uitbreiding aan het ziekenhuis plaatsgevonden. De nieuwbouw staat op 10 kolommen en is 7 meter diep. Deze uitbreiding bevindt zich tussen twee bestaande bouwdelen en verbindt de CSA met de OK-afdeling met een nieuwe gang.
Precies op de plek waar de nieuwbouw en de bestaande bouw in elkaar overgaan, bevonden zich stabiliteitswanden. Deze stabiliteitsvoorziening moest verplaatst worden om een goede indeling te kunnen maken van het endoscopiecentrum en de nieuwe CSA-OK gang.
De gevel van de uitbreiding is van zink en refereert hiermee naar diverse nieuwe uitbreidingen aan het ziekenhuis. Zo ontstaat er een geheel.

De balie en wachtruimte van de endoscopie bevinden zich bij de entree van de afdeling. Achter de balie is een foto van bomen met bloesem zichtbaar. In combinatie met de frisgroene linoleum vloer zorgt dit voor een aangename binnenkomst. De balie heeft een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen. De wachtruimte heeft een houtprint vinyl vloer en de losse stoelen zijn frisgroen van kleur. De rest van de afdeling heeft een warmgrijze linoleum of rubber vloer gekregen.

In het dagcentrum bevindt zich een balie met een fotoprint van bloesembloemen erachter. De wand van het dagcentrum die aan de hoofdstraat grenst, is frisgroen van kleur. Ook zijn hier ramen in aangebracht die voor daglicht in de ruimte zorgen. Naast elk bed hangt een kast met een nummer erop. Het bovenste gedeelte is voor de patiënt en het onderste deel voor de verpleging. Kleding en persoonlijke spullen kunnen hier veilig in opgeborgen worden.

In de wand van de verbindingsgang, tussen OK en CSA, zijn bovenlichten aangebracht, zodat er daglicht in de scopie kamers kan binnentreden. De scopie kamers hebben grote automatische schuifdeuren en een doorgeef-medimath kast aan de gangzijde. Tussen de scopie kamers van de MDL zijn uitwerkruimtes en toiletten gepositioneerd. De houtprint deuren en houtprint vaste inrichtingselementen geven de toch wel technische scopie kamers een warme uitstraling.


Poligang 2 VieCuri

Renovatie poli KNO, MKA, Gynaecologie, Urologie


In poligang 2 bevinden zich de poliklinieken van KNO, MKA, Gynaecologie en Urologie.
De poliklinieken zijn ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanuit de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door de wachtruimten aan de gevel te leggen komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar de tuinen.
De baliefunctie is opgesplitst in aanmeldbalies en zogeheten privacy cabines waar je als patiënt zittend geholpen wordt met het maken van vervolgafspraken.

De vier poli’s in poligang 2 betreffen poli’s met ieder hun eigen specifieke eisen. Dit zijn geen standaardpoli’s.
De poli MKA heeft 4 grote behandelkamers waar de kaakchirurgen hun patiënten kunnen behandelen. De balie en wachtruimte van de MKA liggen centraal tussen de behandelkamers in. De behandelkamers hebben een directe verbinding met een grote vuilberging. Ook zijn er twee röntgenkamers aanwezig.

Aan de andere zijde van de gang ligt de poli KNO. De KNO artsen hebben grote spreek/onderzoekkamers van 23 m2. Een uitgebreide KNO unit met speciale KNO stoel zorgen voor een optimaal onderzoek. In de grote wachtruimte van de KNO bevindt zich een gedeelte speciaal voor kinderen. Dit gedeelte wordt door een scheidingswandje met een bloemenprint gemarkeerd. Voor audiologisch onderzoek kunnen de patiënten terecht bij de twee audiocabines van Adelante die in de KNO gang evenwijdig aan de hoofdstraat gerealiseerd zijn.

Helemaal aan het einde van de hoofdgang bevinden zich de gezamenlijke balie en privacy cabines van de poli’s gynaecologie en urologie. Elke spreek/onderzoekkamer van de gynaecologie heeft een eigen kleedruimte met toilet. In plaats van een onderzoeksbank is hier een gynaecologenstoel aanwezig.
De poli urologie kenmerkt zich door speciale behandel- en onderzoekkamers waaraan kleedkamers met een toilet liggen. De grootste behandelkamer is een cystoscopiekamer. Hierin wordt een kijkonderzoek in de blaas gedaan met een flexibele cystoscoop. Verder is er een kamer voor urodynamisch onderzoek en een standaard behandelkamer. In de 4-bedskamer kunnen patiënten uitrusten en bijkomen na de blaasspoeling. Ook zijn er diverse standaard spreek/onderzoek en spreekkamers aanwezig.
De gynaecologie en de urologie hebben gezamenlijk een personeelsgang met hieraan kantoorruimtes.

Het interieur uitgangspunt van de poli’s is een rustige, maar warme hoofdsfeer, die wordt aangevuld met specifieke inrichtingselementen die de gastvrije en warme sfeer benadrukken.
Als basis is een warmgrijze linoleum vloer gekozen, met een houtprint vinyl bij de wachtruimten. Rondom de balies komt een opvallende kleur linoleum te liggen gecombineerd met een fotoprint van bloemen op de achterwand in de kleur van de vloer. De balies hebben een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen.
In poligang 2 zijn de warme kleuren rood en oranje toegepast. De vloer van de MKA balie is lichtoranje en de op de achterwand is een foto van kamille zichtbaar. Bij de balie van KNO ligt een oranje vloer en zijn er foto’s van oranje bloemen achter de balie en in het scheidingswandje van het kindergedeelte. De balie van gynaecologie en urologie heeft een fotowand van papaver en een bijpassende rode vloer. In de kleedruimten/toiletten van de gynaecologie is een accentwand van tegels aangebracht in de kleuren rood-oranje-wit.

De secundaire gang van de poli’s krijgen een warmgrijze kleur met stroken decorscan aan de wand gecombineerd met houten wandlampen. Het verschil tussen hoofdgang en secundaire gang wordt hierdoor duidelijk en levert daarbij een bijdrage aan de oriëntatie van de bezoeker. De deuren naar de spreek/onderzoekkamers hebben matglas met hierop het kamernummer aangegeven. Dit matglas zorgt voor extra lichtinval in de secundaire gang en een vriendelijke uitstraling.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google