Streeklab Haarlem

Interne verbouwing


Het Streeklab Haarlem heeft een interne verbouwing ondergaan omdat men de behoefte had om op een andere manier te werken die efficiënter, flexibeler en bestand tegen de toekomst is. In het bestaande gebouw bij het Spaarne Gasthuis kwam er een ruimte vrij. Hierdoor was er een mogelijkheid om de twee verschillende locaties van het Streeklab Haarlem samen te voegen in één gebouw. Daardoor zijn er verschillende functies verplaatst en geïntegreerd.

Functies samenvoegen

In het Streeklab Haarlem zijn diverse ruimtes verbouwd en/of verplaatst. Er is een nieuwe kantooromgeving gerealiseerd met flex- en overlegwerkplekken op de plaats van het bacteriologisch laboratorium. Deze kantoorruimtes zijn vormgegeven met veel glas, waardoor er een aangename lichte omgeving ontstaat met diverse doorzichten. Het nieuwe bacteriologisch laboratorium is samengevoegd met de parasitologie en verplaatst van de begane grond naar de eerste verdieping. Een groot gedeelte van dit lab wordt ingenomen door een Total Lab Automation (TLA) systeem dat grotendeels de kweken, determinaties en resistentie-bepalingen verricht. Ook het legionella laboratorium, het myco lab en het moleculair lab zijn uitgebreid en opnieuw ingericht. Verder hebben diverse opslagruimtes, de logistieke ruimtes en bestaande kantoorruimtes een nieuwe plek of inrichting gekregen.

Begane grond

Eerste verdieping

Bouwkundig een minimale ingreep

Bij deze opdracht is vanwege het budget en duurzaamheid ervoor gekozen om zoveel mogelijk te behouden. Hierdoor zijn er verschillende ruimtes alleen veranderd van functie maar niet verbouwd. In de ruimtes die verbouwd zijn is het plafond vernieuwd met betere ventilatie en er zijn nieuwe tussenwanden (Metalstudwanden) geplaatst waar nodig. Kozijnen en deuren zijn zoveel mogelijk hergebruikt. Om meer rust te creëren is de vloer vervangen, op deze manier ontstaat er meer eenheid en herkenbaarheid.

Materiaalkeuzes

Streeklab Haarlem had van tevoren als wens om een professionele en innovatieve uitstraling te krijgen. Deze uitstraling heeft a/d Amstel architecten in het kleurenschema geïmplementeerd. Er is aangesloten op bestaande kleuren en materialen om een eenheid te behouden met bestaande gedeeltes van het Streeklab Haarlem. De vloeren krijgen als basis een lichte kleur. In het bacteriologisch laboratorium zijn accent kleurvlakken in blauw en zwart aangebracht om werkeilanden te creëren binnen de grote ruimte. De kantoorruimtes hebben een zwarte vloer gekregen conform bestaande kantoren. Als accent voor de wanden in de laboratoria is gekozen voor een blauwe kleur zodat het een frisse look krijgt. Voor de kantoorruimtes is gekozen voor een warmere kleur, de terra kleur. De voorkeuren van de medewerkers van het Streeklab Haarlem zijn ook meegenomen in het proces van het bepalen van de kleurstellingen. De nieuwe bouwkundige elementen zoals de plafonds, binnenkozijnen, binnenwanden en vloeren zijn strak vormgegeven.

Kantoor omgeving

Laboratorium

Duurzame Nieuwbouw Franciscus

Een nieuw Operatie- en Interventiecentrum, Spoedplein en Vrouw & Kind centrum


Franciscus Gasthuis & Vlietland is begonnen met de bouw van een nieuw, duurzaam en energie-efficiënt ziekenhuisgebouw naast het huidige Franciscus Gasthuis in Rotterdam, dat in 2026 zal openen.

Nieuwbouw Franciscus

Ontworpen vanuit de zorgmedewerker

Door bij het ontwerp van de nieuwbouw van het Franciscus vanaf het begin de zorgmedewerkers te betrekken bij het ontwerpen, konden we al hun wensen en inzichten meteen mee nemen. Het maken van schetsen, mock-ups en uiteindelijk renders hebben gezorgd voor een effectieve samenwerking en geresulteerd in een ziekenhuis voor en door het personeel. Heel speciaal was dat we door het gebruik van teams-vergaderingen in 8 sessies van 45 minuten het ontwerp binnen een dag met 120 medewerkers konden bespreken.

Ontworpen vanuit de patiënt

In het ontwerp is met veel aandacht ook het perspectief van de patiënt, en zijn begeleider en familie, in ogenschouw genomen. We zijn telkens diep ingegaan op de specifieke wensen en eisen van de verschillende doelgroepen die het gebouw bedient, van jong tot oud. Deze wensen en eisen zijn omgezet in passende omgevingen, waar aandacht is voor oriëntatie, zelfredzaamheid, daglicht, rust, comfort en afleiding.

Nieuwbouw Franciscus

Aanpasbaar, passend en duurzaam

Door de hoofdstructuur van het gebouw, slimme geveldetails en de vrij indeelbare vloeren is het gebouw makkelijk aanpasbaar. Hierdoor kan het gebouw de altijd veranderende zorg duurzaam huisvesten. De dichte geveldelen naast de ramen geven ook in de toekomst mogelijkheden om zonder gevelaanpassingen nieuwe binnenwanden te plaatsen. Ook is er de mogelijkheid het gebouw uit te breiden aan de oostzijde en op de bovenste verdieping. Een lichtgekleurd raster van metselwerk ingevuld met glas geven het nieuwe gebouw een tijdloze en robuuste uitstraling. Door de combinatie van compactheid, zeer goede isolatie, zonnepanelen en warmtekoude opslag zijn de stookkosten nagenoeg nihil. Een gevel van metselwerk maakt het gebouw onderhoudsarm en weert het geluid van de snelweg. Waar mogelijk worden elementen vanuit het bestaande gebouw hergebruikt in de nieuwbouw.

De cascade van rustgevende binnentuinen

Met de cascade van binnentuinen krijgt het gebouw een unieke kwaliteit. Het rustgevende uitzicht op groen vanuit het gebouw wordt hiermee werkelijkheid. De daktuin die aan de kinderafdeling ligt is ook voor bedden toegankelijk.

Nieuwbouw Franciscus

 

 

 

 

Links:

 


Uitbreiding Medische Beeldvorming en OK-centrum VieCuri

Nieuwbouw en volledige renovatie


VieCuri Medisch Centrum concentreert de intensieve zorg in Venlo. In, aan, op en tussen de bestaande bouwdelen wordt een nieuw operatiekamercomplex en een nieuwe afdeling Medische Beeldvorming gebouwd. De totale omvang van het project bedraagt ca 11.000 m2, waarvan ca 6.000 als nieuwbouw. De minutieuze inpassing van een omvangrijk programma zorgt voor efficiënte verbindingen met aansluitende afdelingen.

Verwevenheid

Zoals het programma zich heeft ontwikkeld als integraal onderdeel van het bestaande ziekenhuis, zo is ook gekozen om in de vormgeving, zowel in het exterieur als ook in het interieur, aan te sluiten op het bestaande gebouw, om daarmee aan het bestaande geen afbreuk te doen, maar het juist in haar sterke aspecten te versterken. In het interieur resulteert dat in het voortzetten van materialen en kleuren, vastgesteld in het interieurconcept waarmee het ziekenhuis zich de afgelopen tien jaar heeft vernieuwd. Accentkleuren en fotografie, als onderdeel van dit interieurconcept, zijn toegepast in beide afdelingen.

In het exterieur is aangesloten op de horizontale banden van metselwerk en kozijnen. Het specifieke programma gekenmerkt door veel techniek, gaf aanleiding de raamstroken te materialiseren in metallic grijs, soms als kozijn, soms als  geprofileerd staalplaat gevat in een verticale ribbenverdeling.

Complexe fasering

Omdat de bestaande MBV afdeling en operatiekamers doorfunctioneren tijdens de bouw, vindt uitvoering plaats in een groot aantal fases. a/d Amstel ondersteunt de opdrachtgever en uitvoerende partijen door middel van een interactief online faseringsdocument en uitvoeringstekeningen per fase.


Borstpoli FGV

renovatie borstpoli


Om de afdeling lichter en opener te maken is de wachtruimte naar de gevelzijde verplaatst en vervangen schermen met transparante foto’s de gangwanden. De balie is vernieuwd om de combinatie van de aanmeldfunctie voor de polikliniek Oncologie en de afspraak-functie voor de Borstkliniek mogelijk te maken.  Ook zijn de deuren van de spreekonderzoekkamers vervangen door deuren met grote glasopeningen.


Oncologie Centrum FGV

renovatie oncologiecentrum


In het Franciscus Gasthuis & Vlietland draait de zorg om de patiënt. De ruimtelijke omgeving draagt sterk bij aan het welzijn en het genezingsproces, het creëren van een healing environment. Op basis van onze ervaringen met ziekenhuizen en eerdere oncologiecentra beschrijven we hieronder een aantal concrete ruimtelijke uitgangspunten die belangrijk zijn voor het herstel en welzijn van de oncologische patiënt.

1. Functionerende werkomgeving

De beste zorg krijgt een patiënt in een omgeving waarin het personeel optimaal functioneert. Dat betekent een goede logistiek die de daadwerkelijke werkprocessen van het personeel ondersteunt. Met behulp van workshops was het mogelijk de werkprocessen en de schetsen met de gebruikers te bespreken, en hierop aan te passen.

2. Snelle oriëntatie

Mensen die controle over hun situatie ervaren zijn weerbaarder. Onduidelijkheid, disorganisatie en desoriëntatie verstoren de ruimtelijke coherentie en kunnen stress veroorzaken. Een helder en leesbaar gebouw helpt gebruikers snel te bepalen waar ze moeten zijn. Geen eindeloze ziekenhuisgangen, maar direct overzicht.

3. Contact patiënt-personeel

Door gebruik te maken van transparantie, of juist niet, helpt het gebouw de patiënt en de zorgverleners te verbinden. Aan te spreken zorgverleners zijn zo makkelijk te vinden en de patiënt voelt zich nooit alleen. Tegelijkertijd zijn logistieke processen ruimtelijk gescheiden van de patiënt zodat deze elkaar niet afleiden.

4. Uitzicht en daglicht

Onderzoek en ervaring leert: uitzicht op groen is rustgevend en zicht op de omgeving biedt oriëntatie in ruimte, plaats en tijd. Ook lokale herkenbaarheid speelt een rol. Het binnenlopen in het centrum voelt hierdoor niet als een schokkend contrast voor de patiënt, maar laat juist zien dat ze nog steeds deel uit maken van de rest van de wereld.

5. Gastvrij en rustgevend interieur

Samen met de zorgverleners hebben wij gekeken naar wat gewenste uitgangspunten zijn voor zowel de medewerkers als de patiënten. Hieruit hebben wij de focus gelegd op het oncologiecentrum als huiskamer. Een bezoek aan het ziekenhuis staat niet meer gelijk aan stille gangen, wachtkamers en steriele behandelruimtes. Dit wordt nu gekenmerkt door het uitkijken naar de natuur om het centrum heen, of gezellig kletsen met familie en andere patiënten, ook tijdens de behandeling. In kleur en materiaal is hierbij de aansluiting gezocht met de focus op de natuur en het uitzicht.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google