Scopie dagcentrum VieCuri

Renovatie Scopie dagcentrum


In het Endoscopiecentrum worden onderzoeken verricht waarbij met een endoscoop of minuscule camera in het inwendige van een mens gekeken wordt.
Er zijn drie scopie kamers ingericht voor de afdeling MDL en een scopie kamer voor de Longgeneeskunde.
Voor de voorzorg en nazorg van het onderzoek is er een dagcentrum met 12 bedden aanwezig.

Het Endoscopiecentrum bevindt zich op de 1e verdieping (laag 2) van het ziekenhuis. Ten behoeve van deze afdeling heeft er een uitbreiding aan het ziekenhuis plaatsgevonden. De nieuwbouw staat op 10 kolommen en is 7 meter diep. Deze uitbreiding bevindt zich tussen twee bestaande bouwdelen en verbindt de CSA met de OK-afdeling met een nieuwe gang.
Precies op de plek waar de nieuwbouw en de bestaande bouw in elkaar overgaan, bevonden zich stabiliteitswanden. Deze stabiliteitsvoorziening moest verplaatst worden om een goede indeling te kunnen maken van het endoscopiecentrum en de nieuwe CSA-OK gang.
De gevel van de uitbreiding is van zink en refereert hiermee naar diverse nieuwe uitbreidingen aan het ziekenhuis. Zo ontstaat er een geheel.

De balie en wachtruimte van de endoscopie bevinden zich bij de entree van de afdeling. Achter de balie is een foto van bomen met bloesem zichtbaar. In combinatie met de frisgroene linoleum vloer zorgt dit voor een aangename binnenkomst. De balie heeft een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen. De wachtruimte heeft een houtprint vinyl vloer en de losse stoelen zijn frisgroen van kleur. De rest van de afdeling heeft een warmgrijze linoleum of rubber vloer gekregen.

In het dagcentrum bevindt zich een balie met een fotoprint van bloesembloemen erachter. De wand van het dagcentrum die aan de hoofdstraat grenst, is frisgroen van kleur. Ook zijn hier ramen in aangebracht die voor daglicht in de ruimte zorgen. Naast elk bed hangt een kast met een nummer erop. Het bovenste gedeelte is voor de patiënt en het onderste deel voor de verpleging. Kleding en persoonlijke spullen kunnen hier veilig in opgeborgen worden.

In de wand van de verbindingsgang, tussen OK en CSA, zijn bovenlichten aangebracht, zodat er daglicht in de scopie kamers kan binnentreden. De scopie kamers hebben grote automatische schuifdeuren en een doorgeef-medimath kast aan de gangzijde. Tussen de scopie kamers van de MDL zijn uitwerkruimtes en toiletten gepositioneerd. De houtprint deuren en houtprint vaste inrichtingselementen geven de toch wel technische scopie kamers een warme uitstraling.


Poligang 2 VieCuri

Renovatie poli KNO, MKA, Gynaecologie, Urologie


In poligang 2 bevinden zich de poliklinieken van KNO, MKA, Gynaecologie en Urologie.
De poliklinieken zijn ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanuit de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door de wachtruimten aan de gevel te leggen komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar de tuinen.
De baliefunctie is opgesplitst in aanmeldbalies en zogeheten privacy cabines waar je als patiënt zittend geholpen wordt met het maken van vervolgafspraken.

De vier poli’s in poligang 2 betreffen poli’s met ieder hun eigen specifieke eisen. Dit zijn geen standaardpoli’s.
De poli MKA heeft 4 grote behandelkamers waar de kaakchirurgen hun patiënten kunnen behandelen. De balie en wachtruimte van de MKA liggen centraal tussen de behandelkamers in. De behandelkamers hebben een directe verbinding met een grote vuilberging. Ook zijn er twee röntgenkamers aanwezig.

Aan de andere zijde van de gang ligt de poli KNO. De KNO artsen hebben grote spreek/onderzoekkamers van 23 m2. Een uitgebreide KNO unit met speciale KNO stoel zorgen voor een optimaal onderzoek. In de grote wachtruimte van de KNO bevindt zich een gedeelte speciaal voor kinderen. Dit gedeelte wordt door een scheidingswandje met een bloemenprint gemarkeerd. Voor audiologisch onderzoek kunnen de patiënten terecht bij de twee audiocabines van Adelante die in de KNO gang evenwijdig aan de hoofdstraat gerealiseerd zijn.

Helemaal aan het einde van de hoofdgang bevinden zich de gezamenlijke balie en privacy cabines van de poli’s gynaecologie en urologie. Elke spreek/onderzoekkamer van de gynaecologie heeft een eigen kleedruimte met toilet. In plaats van een onderzoeksbank is hier een gynaecologenstoel aanwezig.
De poli urologie kenmerkt zich door speciale behandel- en onderzoekkamers waaraan kleedkamers met een toilet liggen. De grootste behandelkamer is een cystoscopiekamer. Hierin wordt een kijkonderzoek in de blaas gedaan met een flexibele cystoscoop. Verder is er een kamer voor urodynamisch onderzoek en een standaard behandelkamer. In de 4-bedskamer kunnen patiënten uitrusten en bijkomen na de blaasspoeling. Ook zijn er diverse standaard spreek/onderzoek en spreekkamers aanwezig.
De gynaecologie en de urologie hebben gezamenlijk een personeelsgang met hieraan kantoorruimtes.

Het interieur uitgangspunt van de poli’s is een rustige, maar warme hoofdsfeer, die wordt aangevuld met specifieke inrichtingselementen die de gastvrije en warme sfeer benadrukken.
Als basis is een warmgrijze linoleum vloer gekozen, met een houtprint vinyl bij de wachtruimten. Rondom de balies komt een opvallende kleur linoleum te liggen gecombineerd met een fotoprint van bloemen op de achterwand in de kleur van de vloer. De balies hebben een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen.
In poligang 2 zijn de warme kleuren rood en oranje toegepast. De vloer van de MKA balie is lichtoranje en de op de achterwand is een foto van kamille zichtbaar. Bij de balie van KNO ligt een oranje vloer en zijn er foto’s van oranje bloemen achter de balie en in het scheidingswandje van het kindergedeelte. De balie van gynaecologie en urologie heeft een fotowand van papaver en een bijpassende rode vloer. In de kleedruimten/toiletten van de gynaecologie is een accentwand van tegels aangebracht in de kleuren rood-oranje-wit.

De secundaire gang van de poli’s krijgen een warmgrijze kleur met stroken decorscan aan de wand gecombineerd met houten wandlampen. Het verschil tussen hoofdgang en secundaire gang wordt hierdoor duidelijk en levert daarbij een bijdrage aan de oriëntatie van de bezoeker. De deuren naar de spreek/onderzoekkamers hebben matglas met hierop het kamernummer aangegeven. Dit matglas zorgt voor extra lichtinval in de secundaire gang en een vriendelijke uitstraling.


CSA en scopenreiniging VieCuri

renovatie en uitbreiding CSA en scopenreiniging


De verbouwing van de sterilisatieafdeling en de scopen reiniging is onderdeel van het langetermijnhuisvestingsplan van het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Hier worden de scopen en andere medische instrumenten schoongemaakt en gesteriliseerd. Naast optimalisatie van logistiek en hygiëne waren overzicht, uitzicht en ruimte belangrijke ontwerpuitgangspunten.

Logistiek geoptimaliseerd
Het medisch instrumentarium wordt in een aantal stappen eerst schoongemaakt en daarna gesteriliseerd. Dit hele proces vindt in feite plaats in één grote ruimte, die opgedeeld is in aparte gedeelten door apparatenwanden. Deze scheidingswanden zorgen voor het transport van het medisch instrumentarium van vuil naar schoon naar steriel. 
Door de heldere stroming van de verschillende processen is het proces voor iedere medewerker te volgen en te begrijpen.
De operatieafdeling is de grootgebruiker van de sterilisatieafdeling en ligt er gelukkig naast. Hierdoor konden we een directe verbindingsgang maken tussen de steriele berging en de operatieafdeling.

Design bugs out
De ruimtes blijven gegarandeerd schoon en steriel door de luchtdruk en door de sluizen met interlock tussen de ruimten. De ruimte waar de instrumenten worden ingepakt en de steriele berging zijn voorzien van een speciale flushwandafwerking die naadloos aansluit op de diverse apparaten.
De lucht wordt afgezogen via de speciale plafondkoven aan de uitgaande kant van de wasmachines en sterilisatoren die fungeren als “wasemkappen”.
De karren die de bakjes met het instrumentarium vervoeren worden schoongemaakt in de karrenwasautomaat. Om de karren er zonder helling in te kunnen rijden is een sparing in de betonnen vloer gezaagd.

Techniek en vormgeving hand in hand
Met behulp van het gedetailleerde 3D BIMmodel, dat we in het ontwerpstadium al maakten, konden we de hoogte van de ruimten maximaliseren en toch genoeg ruimte hebben voor de constructieve en de installatietechnische componenten.

Overzicht en uitzicht
De doorkijkjes en de ramen in de wasmachines zorgen voor een goed overzicht over de verschillende ruimten. Dit vergroot de mogelijkheid voor non-verbale communicatie, wat belangrijk is omdat er natuurlijk vanuit hygiëne-overwegingen niet zomaar van de ene naar de andere ruimte gelopen kan worden.

De combinatie van de schoonmaakruimte voor de scopen en de medische hulpmiddelen in één grote ruimte is zowel ruimte technisch als organisatorisch natuurlijk zeer praktisch.

De werkruimten liggen aan de tuin en hebben veel ramen. Hierdoor zijn het prettige ruimten om te werken. De interne gang die onder andere de verschillende personeelsvoorzieningen ontsluit, kijkt via de glazen deuren en zijlichten van de goederensluis via de steriele berging uit op de groene bomen die langs de Tegelse weg staan. Hierdoor is de inpandigheid van deze ruimte verminderd en kun je je eenvoudiger oriënteren.

Fasering
De uitdaging in de fasering lag erin dat de bestaande CSA ongehinderd moest kunnen doorfunctioneren tijdens de bouw van de nieuwe. En niet alleen de afdelingen maar ook de diverse transportroutes moesten kunnen doorfunctioneren. Dit is opgelost door geen primaire functies te positioneren op de plek van de huidige CSA.


OK-complex ETZ

volledige verbouwing en uitbreiding met 2 hybride OK's


Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Een volledige verbouwing en uitbreiding met 2 hybride OK’s

Het OK complex in het ETZ loc. Elisabeth is geheel verbouwd, technisch vernieuwd en uitgebreid en voldoet op alle vlakken weer geheel aan de hoogste standaard voor een klasse 1 niveau OK complex.
Dit complex bevat totaal 14 OK-ruimtes, gedifferentieerd prestatieniveau 1 en 2, inclusief 2 grote hybride OK’s en alle ondersteunende ruimtes.

De verbouwing van een OK afdeling is een complexe opgave.
De vele functionele ruimtelijke eisen en wensen, de uitgebreide installaties, de medische apparatuur en inventaris, de media-technologie en de vele werkprocessen moeten samengebracht worden in één omvattend ontwerp. Bovendien moest dit OK-complex dóórfunctioneren tijdens de bouw, waardoor het ontwerp faseerbaar moest zijn.

Samen met de opdrachtgevers en ontwerppartners zijn de bestaande knelpunten van het huidige OK complex als geheel en de OK ruimtes in het bijzonder geanalyseerd en is geformuleerd wat men wil verbeteren en optimaliseren.
De logistieke lijnen van patiënten, spullen en personeel zijn kritisch bekeken, het probleem van de enorme toename van losse apparaten in de gangzones is in kaart gebracht, de zwakke plekken in de procedures zijn onderzocht, evenals de installatietechnische randvoorwaarden.
Deze knelpunten zijn in het nieuwe ontwerp opgelost. Het gebouw is eerst uitgebreid om meer ruimte te maken.

We hebben centrale grote apparatenbergingen geplaatst, de steriele berging is uitgebreid, is overzichtelijk en heeft ruime werkplekken en ligt direct aan de gevel zodat de ruimte heel licht is. De steriele berging is direct naast de opdekruimtes gelegen waardoor het werkproces efficiënt en de steriele condities goed beheersbaar zijn.
De 4 opdekzones zijn voorzien van een crossflow.

De OK-ruimtes zijn vernieuwd en voorzien van nieuwe mediatechnologie, vernieuwde luchtbehandelingsinstallaties en electrotechnische installaties conform de laatste richtlijnen. Om al deze nieuwe technologie goed vlak te kunnen wegwerken hebben we voor alle OK’s aparte wanden ontworpen, die in het Ropa systeem zijn uitgewerkt. Met slimme goten en kleppen zijn zelfs alle bekabelingen weggewerkt, waardoor de OK ruimte goed vlak is, en zoals voorwaardelijk in een OK, heel goed te reinigen.
De nieuw ontworpen lay-out van de OK’s met de positie van de werkplekken en instrumentarium, de nieuwe pendels en monitoren, is getest door het bouwen van een mock-up, waarin de verschillende OK settings zijn uitgeprobeerd en is zo proefondervindelijk vastgesteld.

Hybride OK’s
Veel aandacht hebben wij en het gehele team besteed aan het ontwerp en uitwerking van de 2 nieuwe hybride OK’s. Ook hier hebben we met de gebruikers tot op het kleinste detail uitgezocht hoe de indeling van de ruimte, de positionering van alle medische instrumentarium, pendels, lampen en inrichting van werkplekken in optima forma moet zijn.
De enorme extra belasting door de 1800 kg wegende bewegende diagnostiekapparatuur vereiste versteviging van het bestaande gebouw. De integratie van constructie, apparaat en installatie, pendels en lampen, stralingseisen en werkruimte is door hele intensieve samenwerking van het gehele bouwteam tot stand gekomen, en is samengebracht tot een heel rustig eindbeeld.

Kleur
Naast de optimale functionaliteit is in het ontwerp veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de ruimte voor patiënt en personeel. Zowel de middengang als de buitengangen hebben we voorzien van uitzicht en door grote lage ramen en daklicht te plaatsen.
We gebruiken warme materialen die wel geheel voldoen aan de eisen voor een OK complex, maar die niet de associatie oproepen met een klassieke OK.
We hebben een bijzondere afwerking ontworpen voor de centrale gang, mooie verlichting en een verlichting item speciaal voor kinderen.
De kleur en sfeer van de OK ruimte is onderzocht. De groene wanden, in 2 tinten, geven een rustig beeld aan de ogen, en voorkomen het nabeeld dat ontstaat bij het kijken in de wond tijdens de operatie.
Om het zicht op de beeldschermen te optimaliseren is de mogelijkheid gecreeerd over te schakelen van witte naar groene verlichting.

Groen dak
De toename van de technische uitrusting van de OK’s leidde tot een verdubbeling van de benodigde installatieruimte, waarvoor we een uitbreiding van de techniekruimte hebben ontworpen. Patiënten die in het ziekenhuis liggen kijken vanuit hun kamer recht op deze techniekruimte. Dat gaf ons aanleiding de techniekruimteuitbreiding bijzonder te maken, en te voorzien van een mooi groen mos-sedum dak.

We hebben voor de twee type OK ruimtes een mock-up gebouwd, waarin de verschillende operatieopstellingen en werkprocessen zijn uitgetest. Hieruit kwamen nuttige inzichten, die verwerkt zijn in het uiteindelijke ontwerp.

Samenwerking
Van begin af aan hebben wij in dit ontwerpproces intensief samengewerkt met het ziekenhuis en het installatieadviesbureau Sweegers en de Bruijn, omdat we menen dat deze opgave een integrale benadering verlangt.
Verder in het ontwerptraject is het team uitgebreid met de bouwteampartners De Kok Bouwgroep, Unica, Hoppenbrouwers, 4Hd constructeurs, Ropa en Philips.


Oncologie Centrum Bravis

nieuwbouw oncologiecentrum


Natuurlijk gezond
Een goed ontworpen gebouw kan bijdragen aan het welbevinden van zowel patiënt als zorgverlener en kan zo het genezingsproces bevorderen. De patiënten zijn kwetsbaar en daarmee extra gevoelig voor prikkels vanuit de omgeving. Zorgverleners functioneren beter in een overzichtelijke, rustige omgeving. Bij het ontwerpen aan het Oncologie Centrum was het creeeren van een natuurlijk gezonde omgeving het belangrijkste uitgangspunt.

Snelle oriëntatie
Onduidelijkheid, disorganisatie en desoriëntatie verstoren de ruimtelijke coherentie en veroorzaken stress. Een helder en leesbaar gebouw helpt gebruikers snel te bepalen waar ze moeten zijn. Geen eindeloze ziekenhuisgangen, maar direct overzicht. Bij aankomst kan men zich direct oriënteren, dit begint al bij het parkeren. Waar kan ik me melden? Waar zijn de behandelruimtes? Hoe gaan de deuren open? Vanuit het parkeerterrein is de entree duidelijk zichtbaar. Bij binnenkomst van het gebouw heb je direct zicht op de balie en de ontvangstruimte. Het gebouw heeft amper gang en vormt zich rond de ontvangstruimte.

Uitzicht en ruimtelijkheid
Uitzicht op groen en zicht op de omgeving is prettig en rustgevend. Niet alleen in de spreekkamers aan de gevel, maar ook in alle andere ruimtes waar patiënten komen, zoals de ontvangstruimte. Bij binnenkomst loop je via de tuinen naar de ontvangstruimte. De ontvangstruimte zelf heeft een plafondverhoging met rondom dakramen die zicht op de hemel geven. Het dagcentrum kijkt uit op de tuin, die ook toegankelijk is voor patiënten vanuit de behandelruimte.

Comfortabel klimaat
Temperatuur, licht, geluid en geur werken in op de stemming en het welbevinden van de patiënt. Een aangename temperatuur, voldoende (dag)licht, stilte en frisheid verhogen het comfort van de patiënt. Zorgmedewerkers maken minder fouten in ruimtes met voldoende licht en niet te veel lawaai. Voor de uitwerking van deze uitgangspunten verwijzen we naar het installatietechnisch Definitief Ontwerp van Huygen installatie adviseurs.

Goede hygiene
Een onberispelijk schoon ziekenhuis wekt vertrouwen. Materialen en detaillering (zoals plinten) moeten goed schoon te maken zijn. Daarom is gekozen voor een vinyl vloerbedekking, die goed schoonmaakbaar is en getexte wanden met een glasweefsel behang. De strakke details en afwerkingen zorgen voor een goed schoonmaakbaar gebouw.

Afgewogen uitstraling
Uitstraling komt heel nauw, hierin komt alles samen. De sfeer is enerzijds opgeruimd en zakelijk, maar niet steriel. Lichte, natuurlijke kleuren geven een aangenaam frisse uitstraling die toch warm is. Te veel kleurcontrast kan vermoeiend zijn voor de ogen, te weinig contrast is slecht voor de oriëntatie.

Patiënt centraal
Individuen die controle over hun situatie ervaren zijn weerbaarder. Zeker voor patiënten is het belangrijk om aandacht aan hun gevoel van controle te besteden, want zieke mensen zijn al sterk afhankelijk van anderen. Dit uitgangspunt lijkt op het eerste gezicht misschien vooral een organisatorische kwestie (bijvoorbeeld inspraak geven bij de keuze van arts en behandeltraject), maar het heeft beslist ook consequenties voor de huisvesting.

Gastvrijheid
Een gastvrij gebouw geeft de bezoeker het gevoel dat hij er mag zijn, dat hij welkom is, dat het ziekenhuis ook een beetje zijn eigen huis is. Door een open, transparante en huiselijke uitstraling in de ontvangstruimte en door bij de dagverpleging een huiskamer te realiseren wordt dit versterkt. Bij beide is een pantry voor patiënten. Bij de stoelen voor de dagbehandeling is een mogelijkheid om je mobiel op te laden.

Senior friendly
Volledige toegankelijkheid voor mindervaliden verhoogt hun zelfredzaamheid. We volgen de bouwkundige criteria voor het keurmerk ‘Senior friendly’:
– er zijn mindervalide parkeerplaatsen dicht bij de ingang;
– het ziekenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer;
– de uitstapplaats is beschut tegen wind en regen;
– er is geen tourniquet;
– er is een receptie waar mensen terecht kunnen voor vragen;
– er zijn ondersteunende voorzieningen bij ingang (zoals rollators);
– de sanitaire voorzieningen voor de patiënt zijn zo ontworpen dat een rolstoelafhankelijke met kracht in zijn armen zonder hulp naar de wc kan;
– er is goede en goed zichtbare bewegwijzering, de route naar het toilet is goed aangegeven (dit vergroot ook de oriëntatie, zie boven);
– er wordt gebruik gemaakt van contrasterende kleuren voor muren, vloeren, deuren in muren;
– er zijn geen trappen in het gebouw.

Keuzevrijheid: tussen sociaal contact of juist privacy
Sociaal contact is belangrijk voor patiënten, tegelijk moeten mensen elkaar niet storen en hebben mensen een grote behoefte aan privacy. Een gebouw dat variatie biedt in het type ruimten en faciliteiten, vergroot de keuzemogelijkheden van mensen. In de ontvangstruimte en de huiskamer is het mogelijk om een plek om andere patiënten te ontmoeten. De tuin wordt toegankelijk gemaakt voor patiënten om in rond te wandelen. Er is een huiskamer om even een krantje te lezen, maar er zijn ook een plekken om je terug te trekken, een plek om een privacygesprek te kunnen voeren met partner of familielid, een plek waar niemand je kan zien. Privacy is ook belangrijk bij lichamelijk onderzoek en om openlijk medische zaken te kunnen bespreken met arts en familie. In de multifunctionele spreek-/onderzoekkamers kan het onderzoekgedeelte visueel afgeschermd worden van het spreekgedeelte.

Transparantie
Niet weten wat er in je omgeving gebeurt, verkleint het gevoel van controle. Patiënten moeten daarom goed zicht hebben op de zorgverleners en hen makkelijk aan kunnen spreken. Hiervoor zijn onder andere de wanden van de teampost van glas. Tegelijkertijd moeten zorgverleners en medewerkers hun werk ongestoord kunnen doen. Logistieke processen blijven zo veel mogelijk uit het zicht van de patiënt, zeker als ze confronterend zijn. De logistieke ruimten zitten aan een centrale inpandige gang die niet toegankelijk is voor patiënten.

Informatie
Het Bravis Ziekenhuis heeft door inmiddels een prachtige presentatie laten maken met een twintigtal 360° panorama’s door Viditour.

 


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google