Kortgeleden zijn het geheel gerenoveerde Thorax Centrum en het Oncologisch Centrum in het VieCuri Medisch Centrum in gebruik genomen. Binnenkort volgt uitgebreide projectdocumentatie, maar nu alvast een beeld van de gezamenlijke entree naar de balies en wachtruimten van de poliklinieken Longgeneeskunde en Cardiologie, onderdeel van Thorax fase 3.

Op de website van VieCuri MC zijn al de eerste bevindingen te lezen!