Uitbreiding Medische Beeldvorming en OK-centrum VieCuri

Nieuwbouw en volledige renovatie


VieCuri Medisch Centrum concentreert de intensieve zorg in Venlo. In, aan, op en tussen de bestaande bouwdelen wordt een nieuw operatiekamercomplex en een nieuwe afdeling Medische Beeldvorming gebouwd. De totale omvang van het project bedraagt ca 11.000 m2, waarvan ca 6.000 als nieuwbouw. De minutieuze inpassing van een omvangrijk programma zorgt voor efficiënte verbindingen met aansluitende afdelingen.

Verwevenheid

Zoals het programma zich heeft ontwikkeld als integraal onderdeel van het bestaande ziekenhuis, zo is ook gekozen om in de vormgeving, zowel in het exterieur als ook in het interieur, aan te sluiten op het bestaande gebouw, om daarmee aan het bestaande geen afbreuk te doen, maar het juist in haar sterke aspecten te versterken. In het interieur resulteert dat in het voortzetten van materialen en kleuren, vastgesteld in het interieurconcept waarmee het ziekenhuis zich de afgelopen tien jaar heeft vernieuwd. Accentkleuren en fotografie, als onderdeel van dit interieurconcept, zijn toegepast in beide afdelingen.

In het exterieur is aangesloten op de horizontale banden van metselwerk en kozijnen. Het specifieke programma gekenmerkt door veel techniek, gaf aanleiding de raamstroken te materialiseren in metallic grijs, soms als kozijn, soms als  geprofileerd staalplaat gevat in een verticale ribbenverdeling.

Complexe fasering

Omdat de bestaande MBV afdeling en operatiekamers doorfunctioneren tijdens de bouw, vindt uitvoering plaats in een groot aantal fases. a/d Amstel ondersteunt de opdrachtgever en uitvoerende partijen door middel van een interactief online faseringsdocument en uitvoeringstekeningen per fase.


Hoofdstraat VieCuri

hoofdstraat trots sluitstuk van ziekenhuisrenovatie


Afgelopen decennium werkte a/d Amstel architecten aan de grootschalige renovatie van VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Verpleegafdelingen, poliklinieken en ondersteunende functies werden gemoderniseerd en toekomstbestendig gemaakt. Met de vernieuwing van de hoofdstraat krijgt het ziekenhuis als geheel een uitstraling die hoort bij de hoogwaardige topklinische zorg van VieCuri Medisch Centrum.

De renovatie van de hoofdstraat bracht licht, rust, en overzicht in het ziekenhuis. Patiënten vinden er hun weg. De aanliggende afdelingen tonen zich als prettige zorgomgevingen.

 

Vóór de renovatie

Vaatcentrum VieCuri

renovatie vaatcentrum en diëtetiek


Aan de hoofdstraat van VieCuri Venlo zijn de afdelingen Vaatcentrum en Diëtetiek gesitueerd.
In het Vaatcentrum wordt op uitgebreide schaal non-invasief onderzoek gedaan naar afwijkingen in het arteriële en veneuze bloedvatenstelsel. Voor dit onderzoek zijn in het Vaatcentrum drie duplex ruimten en een doppler ruimte gerealiseerd.
De Diëtetiek is aanwezig met drie ruime spreekkamers, die in de toekomst gemakkelijk te wijzigen zijn in spreek-onderzoekkamers.

Vanaf de hoofdstraat is de entree duidelijk zichtbaar. Een grote glazen pui met schuifdeuren geeft direct zicht op de balie en wachtruimte. Ook de connectie met de tuin via het raam aan de wachtruimte zorgt voor een ruimtelijke ervaring.

Bij binnenkomst op de afdeling wordt de patiënt direct verwelkomd door de foto met grote uien bloemen achter de balie. Samen met de magenta vloer en wand bij de balie vormt dit het kleurrijke hart van de afdeling. De rest van de afdeling is rustig van kleur. De vloer van de gang en onderzoekkamers zijn in een warmgrijze linoleum uitgevoerd en de wachtruimte heeft een houtprint vinyl vloer.
De balie heeft een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen. Samen met de houten deuren en houten wandlampen in de gang zorgt dit voor een vriendelijke omgeving.


Poligang 1 VieCuri

renovatie poli Interne, MDL


In poligang 1 bevinden zich de poliklinieken van Interne Geneeskunde en MDL (Maag-Darm-Lever).
De poliklinieken zijn ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanuit de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door de wachtruimten aan de gevel te leggen komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar de tuinen.
De baliefunctie is opgesplitst in aanmeldbalies en afsprakencabines waar je als patiënt zittend geholpen wordt met het maken van vervolgafspraken.

Poligang 1 is een bouwdeel waarbij een groot gedeelte geheel opnieuw is ingevuld en een kleiner gedeelte waarbij de bestaande indeling van ruimten gehandhaafd is.
Interne Geneeskunde bevindt zich vooraan de poli. Rondom de centrale ruime wachtruimte zijn standaard spreek/onderzoekkamers gesitueerd. Ook liggen de afsprakencabines verspreid over de afdeling. Hierdoor zijn er korte loopafstanden voor personeel en bezoeker.
MDL ligt achter de Interne Geneeskunde. De balie is zichtbaar vanaf de hoofdgang. Rondom de balie zijn de wachtruimte en de afsprakencabines gegroepeerd. Door de gehandhaafde bestaande indeling hebben zij aparte spreek- en onderzoekkamers.

Het interieur uitgangspunt van de poli’s is een rustige, maar warme hoofdsfeer, die wordt aangevuld met specifieke inrichtingselementen die de gastvrije en warme sfeer benadrukken.
Als basis is een warmgrijze linoleum vloer gekozen, met een houtprint vinyl bij de wachtruimten. Rondom de balies komt een opvallende kleur linoleum te liggen gecombineerd met een fotoprint van bloemen op de achterwand in de kleur van de vloer. De balies hebben een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen.
In poligang 1 zijn frisse kleuren groen en blauw toegepast. De vloer van de balie interne is mintgroen en de op de achterwand is een vrolijke foto van een grasveld met madeliefjes zichtbaar.
Bij de balie van MDL ligt een turquoise vloer en is er een foto van venkel bloemen achter de balie zichtbaar.
De secundaire gangen van de poli’s krijgen een warmgrijze kleur met stroken decorscan aan de wand gecombineerd met houten wandlampen. Het verschil tussen hoofdgang en secundaire gang wordt hierdoor duidelijk en levert daarbij een bijdrage aan de oriëntatie van de bezoeker. De deuren naar de spreek/onderzoekkamers hebben matglas met hierop het kamernummer aangegeven. Dit matglas zorgt voor extra lichtinval in de secundaire gang en een vriendelijke uitstraling.


Scopie dagcentrum VieCuri

Renovatie Scopie dagcentrum


In het Endoscopiecentrum worden onderzoeken verricht waarbij met een endoscoop of minuscule camera in het inwendige van een mens gekeken wordt.
Er zijn drie scopie kamers ingericht voor de afdeling MDL en een scopie kamer voor de Longgeneeskunde.
Voor de voorzorg en nazorg van het onderzoek is er een dagcentrum met 12 bedden aanwezig.

Het Endoscopiecentrum bevindt zich op de 1e verdieping (laag 2) van het ziekenhuis. Ten behoeve van deze afdeling heeft er een uitbreiding aan het ziekenhuis plaatsgevonden. De nieuwbouw staat op 10 kolommen en is 7 meter diep. Deze uitbreiding bevindt zich tussen twee bestaande bouwdelen en verbindt de CSA met de OK-afdeling met een nieuwe gang.
Precies op de plek waar de nieuwbouw en de bestaande bouw in elkaar overgaan, bevonden zich stabiliteitswanden. Deze stabiliteitsvoorziening moest verplaatst worden om een goede indeling te kunnen maken van het endoscopiecentrum en de nieuwe CSA-OK gang.
De gevel van de uitbreiding is van zink en refereert hiermee naar diverse nieuwe uitbreidingen aan het ziekenhuis. Zo ontstaat er een geheel.

De balie en wachtruimte van de endoscopie bevinden zich bij de entree van de afdeling. Achter de balie is een foto van bomen met bloesem zichtbaar. In combinatie met de frisgroene linoleum vloer zorgt dit voor een aangename binnenkomst. De balie heeft een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen. De wachtruimte heeft een houtprint vinyl vloer en de losse stoelen zijn frisgroen van kleur. De rest van de afdeling heeft een warmgrijze linoleum of rubber vloer gekregen.

In het dagcentrum bevindt zich een balie met een fotoprint van bloesembloemen erachter. De wand van het dagcentrum die aan de hoofdstraat grenst, is frisgroen van kleur. Ook zijn hier ramen in aangebracht die voor daglicht in de ruimte zorgen. Naast elk bed hangt een kast met een nummer erop. Het bovenste gedeelte is voor de patiënt en het onderste deel voor de verpleging. Kleding en persoonlijke spullen kunnen hier veilig in opgeborgen worden.

In de wand van de verbindingsgang, tussen OK en CSA, zijn bovenlichten aangebracht, zodat er daglicht in de scopie kamers kan binnentreden. De scopie kamers hebben grote automatische schuifdeuren en een doorgeef-medimath kast aan de gangzijde. Tussen de scopie kamers van de MDL zijn uitwerkruimtes en toiletten gepositioneerd. De houtprint deuren en houtprint vaste inrichtingselementen geven de toch wel technische scopie kamers een warme uitstraling.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google