Moeder-Kindcentrum ETZ

fam: Geïntegreerde moeder-kindzorg van het ETZ in het hart van het ziekenhuis

 

fam is het nieuwe moeder-kind centrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hier wordt de zorg rondom kind en geboorte volledig geïntegreerd en het gezin centraal gesteld. In dit centrum zijn de zwangerenafdeling, de verlosafdeling, de moeder-kind afdelingen, de kraamafdelingen, de kinderafdelingen én het kraamhotel van twee ziekenhuizen samengevoegd en volgens het principe van ’family centered care’ georganiseerd. Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en alle verpleegkundigen kunnen optimaal samenwerken door elkaars nabijheid en een geïntegreerde aanpak. Bijzonder is ook dat de neonatologie deel uitmaakt van het nieuwe centrum. Moeder en couveuse-baby liggen op dezelfde kamer. Vanaf de eerste ‘heidagen’ heeft a/d Amstel architecten met de zorgspecialisten de plannen en ontwerpen voor dit centrum ontwikkeld en uitgewerkt.

De positie van de afdelingen is zo georganiseerd dat er één centrale receptie is voor alle patiënten (één hart). Bij deze receptie is een lounge ruimte en een grote Ronald McDonald huiskamer ingericht voor het ontspannen verblijf van de families. Rondom de centrale middengang zijn algemene gezamenlijke voorzieningen gepositioneerd, zoals multidisciplinaire overlegruimtes, logistieke en facilitaire voorzieningen en de centrale triage voor de verloskunde. Om de ‘family centered care’ vorm te geven zijn vrijwel alle kamers ééngezinskamers. Op de verschillende afdelingen zijn open huiskamers ingericht voor patiënten en families. Op de kinderafdeling hebben we een speelhut ontworpen waar kinderen zich even in een wereld buiten het ziekenhuis kunnen voelen. Een zeer grote multifunctionele ruimte geeft letterlijk plek aan de intensieve samenwerking van de specialismes. Nabijheid en integratie door het ontwerp werpt zijn vruchten af, zoals blijkt uit onderstaand citaat:

“..Inmiddels ervaren zij de ‘vloeiende lijnen’ op de afdeling, is het een leerzame werkplek geworden en prijzen ze de ‘korte lijnen’ zonder moeizame overdrachten, waardoor het werk voor iedereen makkelijker en veiliger is geworden.”

bron: Fam voor de hele familie   Het centrum is als één geheel vormgegeven, met variaties binnen een hoofdgedachte: eenheid én verscheidenheid. Overal hoge “houten” deuren, hoge glaspuien, kleurige wanden, rustige vloeren en grote intense visuals met een thema per afdeling.

   

De patiëntenkamers op iedere afdeling zijn ontworpen voor het verblijf van de patient mét familie en hebben naast de inrichting voor de patiënt een slaapbank, een eetplek, en een minibar. Veel aandacht is gegeven aan de verlichting, kleurstellingen en inrichting om de kamers en afdelingen gastvrij, huiselijk en toch functioneel te maken. Ook de high-care kamers, zoals de verloskamers en de high care moeder-kind kamers zijn vriendelijk en huiselijk.

DE VERLOSAFDELING

De verlosafdeling is direct naast het OK-complex ontworpen om bij complicaties optimale veiligheid te bieden. 14 grote verloskamers zijn zo ingericht dat verloskundigen en kinderartsen tegelijkertijd kunnen zorgen voor moeder en kind. In een mock-up hebben we opstellingen met de zorgspecialisten onderzocht, opdat iedereen goed kan werken, én het contact tussen moeder en kind zo goed mogelijk is.

DE ZWANGERENAFDELING

Afgescheiden maar direct grenzend aan de verlosafdeling ligt de zwangerenafdeling, naast de algemene triage van het MKC. De patiënten op deze afdeling hebben een eigen rustige omgeving nodig buiten de hectiek van de verlosafdeling, maar vallen wel onder de zorg van de gynaecologen. Een prettige eenbedskamer is nodig om het soms langere verblijf voor patiënt en partner zo aangenaam mogelijk te maken.

DE MOEDER EN KINDAFDELING

De moeder en kind afdeling van fam is gerealiseerd op de pas vrij recent verbouwde kraam- en verlosafdelingen. De kamers zijn zo ingericht dat moeder en baby op één kamer kunnen verblijven, ook wanneer high care zorg nodig is voor één van beiden, beiden, of gedrieën! De kraam- en verlosafdelingen zijn zorgvuldig omgebouwd voor deze high care zorg, zonder afbreuk te doen aan de vriendelijke sfeer.

HET KRAAMHOTEL

Het kraamhotel, in basis al gerealiseerd in 2012, is ook een onderdeel van fam, en hiermee kan in het centrum ook de minst intensieve verlos- en kraam zorg worden geleverd. Bij fam maken verloskundigen volwaardig deel uit van de zorg die aan het gezin wordt geboden.De verloskamers zijn in aantal uitgebreid, en als grote bijzonderheid voorzien van een bevalbad. Hier kunnen verplaatste thuisbevallingen plaats vinden onder leiding van de eigen verloskundige. In geval van complicaties kan de zorg direct uitgebreid worden en gynaecologen toegevoegd worden aan het team. De zorg gaat vloeiend in elkaar over, ook doordat men werkt in hetzelfde patiëntendossier. De uitstraling van het hotel sluit nu aan bij het gehele MKC, met grote visuals op de gang. De sfeer in de kamers is onverminderd prettig en verzorgd.

KINDERGENEESKUNDE

Ook Kindergeneeskunde maakt deel uit van het centrum voor ‘Family Centered Care & Integrated Care’. De kindergeneeskunde bestaat uit de kliniek, de dagbehandeling en de polikliniek. In de woorden van de kinderarts Bunt:

“…Ouders worden hier voortdurend actief betrokken bij de zorg voor hun kind, ook tijdens het opgroeien. Maar ook als pubers een tijdje op de kinderafdeling verblijven, is er ruimte voor hun persoonlijke leefwereld…” en “…Vriendjes of vriendinnetjes kunnen blijven slapen, als de patiënten dat liever hebben dan dat vader of moeder er alle dagen en nachten zijn…”

Om de intenties te realiseren zijn de afdelingen huiselijk en gastvrij gemaakt. Er zijn uitnodigende huiskamers en zitjes buiten de kamers, en de kamers zelf zijn vriendelijk ingericht, met ruimte voor de persoonlijke wereld en behoeftes van familie en vrienden. Een slaapbank, een koelkastje, prettig zitje, sfeervolle verlichting. De kleine kinderen-kamers zijn allemaal éénpersoonskamer, of beter: ééngezinskamers. Om ook in voorkomende gevallen apart met de ouders te overleggen is elders in het centrum aparte gespreksruimte.
Uiteraard zijn de logistieke en functionele ruimtes optimaal gesitueerd in de afdeling, goede zorg moet praktisch ondersteund worden!

Voor de kinderen is een ‘hut’ gebouwd, een speelkamer waar ze even in een andere wereld kunnen binnen stappen.
Voor de oudere leeftijdsgroep is er ruimte om te loungen en te chillen.

 

schetsplattegrond uit begin van het ontwerpproces: de heidagen; de functionele indelings is vrijwel ongewijzigd gebleven

plattegrond verlosafdeling

 

plattegrond zwangerenafdeling

plattegrond moeder en kindafdeling

 

plattegrond kraamhotel

 

plattegrond kindergeneeskunde

plattegrond kinderafdeling

 

Medische Psychiatrie ETZ

renovatie en uitbreiding medische psychologie


Een Medisch Psychiatrische Unit (MPU) is een bijzondere afdeling in een ziekenhuis.
Patiënten worden opgenomen en wonen een tijd intern op de afdeling. De afdeling biedt een veilig thuis aan deze mensen. Samen met de medewerkers is goed bepaald welke kwaliteiten deze ruimte moet hebben voor deze kwetsbare groep mensen.

De ruimte hebben we zo ontworpen dat deze telkens doorloopt: overal is uitzicht, doorzicht, en een rondloop om de patio, zodat je je nergens ingesloten voelt.

Er is ruimte om privé of juist meer onder de mensen te zijn.
De huiskamer is een plek waar je anderen kan ontmoeten en kleine zithoeken in nissen bieden een tussenvorm.

De kamer is een privé ruimte, met een kleine werkplek, en eigen badkamer. Daarnaast is er ook een kamer voor een vrouw met kind.

Aan een hele grote keukentafel wordt creatieve therapie gegeven. De gesprekstherapie vindt ook op de afdeling plaats. De werkruimtes zijn met grote glasvlakken visueel toegankelijk: geen dokters achter gesloten deuren, maar toegankelijke zorg!

Het kleurenpalet hebben we zorgvuldig bepaald om de juiste sfeer te creëren. Sfeervol, geruststellend en rustgevend.
Een EBK met naastgelegen logeerkamer en een ruime voorruimte is een onderdeel van deze afdeling, om in geval van uiterste nood in te kunnen zetten.


OK-complex ETZ

volledige verbouwing en uitbreiding met 2 hybride OK's


Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Een volledige verbouwing en uitbreiding met 2 hybride OK’s

Het OK complex in het ETZ loc. Elisabeth is geheel verbouwd, technisch vernieuwd en uitgebreid en voldoet op alle vlakken weer geheel aan de hoogste standaard voor een klasse 1 niveau OK complex.
Dit complex bevat totaal 14 OK-ruimtes, gedifferentieerd prestatieniveau 1 en 2, inclusief 2 grote hybride OK’s en alle ondersteunende ruimtes.

De verbouwing van een OK afdeling is een complexe opgave.
De vele functionele ruimtelijke eisen en wensen, de uitgebreide installaties, de medische apparatuur en inventaris, de media-technologie en de vele werkprocessen moeten samengebracht worden in één omvattend ontwerp. Bovendien moest dit OK-complex dóórfunctioneren tijdens de bouw, waardoor het ontwerp faseerbaar moest zijn.

Samen met de opdrachtgevers en ontwerppartners zijn de bestaande knelpunten van het huidige OK complex als geheel en de OK ruimtes in het bijzonder geanalyseerd en is geformuleerd wat men wil verbeteren en optimaliseren.
De logistieke lijnen van patiënten, spullen en personeel zijn kritisch bekeken, het probleem van de enorme toename van losse apparaten in de gangzones is in kaart gebracht, de zwakke plekken in de procedures zijn onderzocht, evenals de installatietechnische randvoorwaarden.
Deze knelpunten zijn in het nieuwe ontwerp opgelost. Het gebouw is eerst uitgebreid om meer ruimte te maken.

We hebben centrale grote apparatenbergingen geplaatst, de steriele berging is uitgebreid, is overzichtelijk en heeft ruime werkplekken en ligt direct aan de gevel zodat de ruimte heel licht is. De steriele berging is direct naast de opdekruimtes gelegen waardoor het werkproces efficiënt en de steriele condities goed beheersbaar zijn.
De 4 opdekzones zijn voorzien van een crossflow.

De OK-ruimtes zijn vernieuwd en voorzien van nieuwe mediatechnologie, vernieuwde luchtbehandelingsinstallaties en electrotechnische installaties conform de laatste richtlijnen. Om al deze nieuwe technologie goed vlak te kunnen wegwerken hebben we voor alle OK’s aparte wanden ontworpen, die in het Ropa systeem zijn uitgewerkt. Met slimme goten en kleppen zijn zelfs alle bekabelingen weggewerkt, waardoor de OK ruimte goed vlak is, en zoals voorwaardelijk in een OK, heel goed te reinigen.
De nieuw ontworpen lay-out van de OK’s met de positie van de werkplekken en instrumentarium, de nieuwe pendels en monitoren, is getest door het bouwen van een mock-up, waarin de verschillende OK settings zijn uitgeprobeerd en is zo proefondervindelijk vastgesteld.

Hybride OK’s
Veel aandacht hebben wij en het gehele team besteed aan het ontwerp en uitwerking van de 2 nieuwe hybride OK’s. Ook hier hebben we met de gebruikers tot op het kleinste detail uitgezocht hoe de indeling van de ruimte, de positionering van alle medische instrumentarium, pendels, lampen en inrichting van werkplekken in optima forma moet zijn.
De enorme extra belasting door de 1800 kg wegende bewegende diagnostiekapparatuur vereiste versteviging van het bestaande gebouw. De integratie van constructie, apparaat en installatie, pendels en lampen, stralingseisen en werkruimte is door hele intensieve samenwerking van het gehele bouwteam tot stand gekomen, en is samengebracht tot een heel rustig eindbeeld.

Kleur
Naast de optimale functionaliteit is in het ontwerp veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de ruimte voor patiënt en personeel. Zowel de middengang als de buitengangen hebben we voorzien van uitzicht en door grote lage ramen en daklicht te plaatsen.
We gebruiken warme materialen die wel geheel voldoen aan de eisen voor een OK complex, maar die niet de associatie oproepen met een klassieke OK.
We hebben een bijzondere afwerking ontworpen voor de centrale gang, mooie verlichting en een verlichting item speciaal voor kinderen.
De kleur en sfeer van de OK ruimte is onderzocht. De groene wanden, in 2 tinten, geven een rustig beeld aan de ogen, en voorkomen het nabeeld dat ontstaat bij het kijken in de wond tijdens de operatie.
Om het zicht op de beeldschermen te optimaliseren is de mogelijkheid gecreeerd over te schakelen van witte naar groene verlichting.

Groen dak
De toename van de technische uitrusting van de OK’s leidde tot een verdubbeling van de benodigde installatieruimte, waarvoor we een uitbreiding van de techniekruimte hebben ontworpen. Patiënten die in het ziekenhuis liggen kijken vanuit hun kamer recht op deze techniekruimte. Dat gaf ons aanleiding de techniekruimteuitbreiding bijzonder te maken, en te voorzien van een mooi groen mos-sedum dak.

We hebben voor de twee type OK ruimtes een mock-up gebouwd, waarin de verschillende operatieopstellingen en werkprocessen zijn uitgetest. Hieruit kwamen nuttige inzichten, die verwerkt zijn in het uiteindelijke ontwerp.

Samenwerking
Van begin af aan hebben wij in dit ontwerpproces intensief samengewerkt met het ziekenhuis en het installatieadviesbureau Sweegers en de Bruijn, omdat we menen dat deze opgave een integrale benadering verlangt.
Verder in het ontwerptraject is het team uitgebreid met de bouwteampartners De Kok Bouwgroep, Unica, Hoppenbrouwers, 4Hd constructeurs, Ropa en Philips.


Verpleegafdelingen ETZ

gefaseerde renovatie verpleegafdelingen


De renovatie van de verpleegafdelingen van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis locatie Elisabeth is in het najaar van 2015 afgerond. Het beddenhuis is ingrijpend verbouwd om ruimte te maken voor de hernieuwde zorgvisie van het ziekenhuis. In deze visie wordt de patiënt centraal gesteld in het zorgproces.
Kernwoorden van het ontwerp zijn: overzichtelijk, transparant, ruimtelijk, licht, tijdloos, huiselijk, gastvrij en verzorgd. De afdelingen bestaan grotendeels uit ruime, lichte één-persoonskamers.

Een gemeenschappelijke woonkamer biedt een centraal open punt in de afdelingen. Daglicht dringt door tot in de kern. Op de afdelingen is zoveel mogelijk ruimte beschikbaar gemaakt voor de patiënten; de logistiek is aangepast en facilitaire voorzieningen zijn overwegend centraal gelokaliseerd.

De grote uitdaging was de sfeer niet te laten domineren door medische apparatuur en afwerkingen.
In nauwe samenwerking met de installatieadviseurs is het gelukt deze elementen terug te dringen en een sfeer te creëren waarin de patiënt zich te gast voelt. Ook keuze van meubilair en verlichting zijn hierop afgestemd.

De kleurpaletten van de afwerkingen zijn ontwikkeld in samenhang met 3 natuurgebieden in de omgeving van het ziekenhuis; grote foto’s hiervan op de wanden verruimen de blik en horizon van alle aanwezigen op de afdelingen.


Hoofdstraat ETZ

verbouw receptie en inschrijfbalie


De hoofdstraat van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis locatie Elisabeth in Tilburg heeft een ingrijpende renovatie ondergaan. Deze verkeersader op de begane grond én de eerste verdieping was sinds de bouw van het ziekenhuis in 1982 niet meer aangepast, en was qua organisatie en afwerking niet meer afgestemd op het gewenste gebruik. De donkere, somber en onoverzichtelijke ruimte is omgevormd tot een heldere, lichte en overzichtelijke ruimte. Het verhelderen van de begrenzingen van de ruimtes, het terugbrengen van de kleuren tot een aantal natuurlijke kleuren, en het toevoegen van daglicht waar mogelijk zijn de belangrijkste gebruikte middelen.

Naast een vernieuwing van de totale uitstraling is de ordening van de diverse functies aangepast aan de nieuwe organisatie en uitbreiding van het ziekenhuis. De routing van patiënten en personeel moest opnieuw geoptimaliseerd worden, en de positie van diverse functies die hieraan gerelateerd zijn aangepast. Er zijn extra liften en trappen aangelegd ten behoeve van de nieuwe verkeersstromen.
De wijze waarop afdelingen en functies aansluiten op de hoofdstraat is aangepast, om rijen wachtenden niet langer de doorstroming te laten blokkeren. En passant zijn eveneens verscherpte eisen met betrekking tot brandwerendheid doorgevoerd.

HET CENTRALE DEEL VAN DE HOOFDSTRAAT
Het centrale deel van de hoofdstraat, het knooppunt van poliklinieken en algemene voorzieningen werd na uitgebreide studie in detail uitgewerkt, aangepast aan de laatste ontwikkelingen van de gewenste zorgorganisatie. Door het verplaatsen van diverse kantoorfuncties en backoffices naar een nieuw kantoorgebouw werd het mogelijk het poligebied sterk uit te breiden. De vide over zowel de begane grond als de eerste verdieping werd voorzien van een groot daklicht, er ontstond een zogenaamd poliplein.

De renovatie van de hoofdstraat omvatte vele nevenprojecten, zoals de poli bloedafname, de receptie- en inschrijvingsbalie en de backoffice, de brasserie, het oncologisch centrum, diverse nieuwe winkels (kapper, bloemenwinkel, babywinkel), de diëtetiek en diverse kantoorfuncties. Deze zijn nu centraal vanuit het poliplein goed bereikbaar, zoals ook de gerenoveerde poli neurologie-neurochirurgie-gammaknife en het chirurgisch dagcentrum. Ook in het centrale deel, aan het einde, is de route naar de Spoedeisende Hulp -tevens de route van de nachtingang- duidelijk aangegeven.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google