Thoraxcentrum VieCuri

Renovatie Thorax centrum


Voor het VieCuri Medisch Centrum heeft a/d Amstel architecten het Thoraxcentrum voor Cardiologie en Longziekten ontworpen. Het Thoraxcentrum bestaat uit verschillende afdelingen, deze zijn in drie fasen gerealiseerd:

(1) Hartkatheterisatie-afdeling (fase 1)
(2) Special care-afdeling, voor hartbewaking en Eerste Hart Hulp (fase 2)
(3) Polikliniek en functieafdeling voor Cardiologie en Longziekten (fase 3)

Belangrijke kernwaarden voor het ontwerp zijn rust, licht, ruimte en privacy binnen een optimaal functionerende afdeling.

Licht en transparant
Het Thoraxcentrum is ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanaf de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door wachtruimten zo veel mogelijk aan de gevel te leggen, komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar buiten.

De patiëntenkamers in de kliniek hebben natuurlijk direct daglicht. Door de transparante gangwanden komt er via de kamers ook veel daglicht op de afdeling zelf. Hierdoor wordt het een fraaie, lichte afdeling.

Looplijnen en zichtlijnen
Het Thoraxcentrum heeft te maken met verschillende patiëntenstromen, die zo veel mogelijk van elkaar gescheiden zijn, en voor de patiënten een zo kort en logisch mogelijke route vormen.

Bezoekers van de polikliniek komen via lift of trap direct bij de balie terecht. De poliklinische ruimten liggen bij elkaar en de grootste wachtruimte bevindt zich in het hart. Hierdoor zijn de looplijnen kort en is de polikliniek overzichtelijk. De functieafdeling Thorax bevindt zich dichtbij de polikliniek en heeft eigen wachtruimten.

Patiënten die opgenomen worden op de special care afdeling komen via een eigen lift. De bewakingspost van de kliniek ligt centraal op de afdeling. Door het vele glas is de kliniek een zeer transparante afdeling. Hierdoor is het personeel zichtbaar voor de patiënt en vice versa.
Ook liggen de spoelruimte en de medicijnruimte centraal op de afdeling. De functieafdeling is ook vanuit de kliniek gemakkelijk te benaderen. Hierdoor zijn de looplijnen kort en helder.

Patiënten die met spoed geopereerd moeten worden, worden via de spoedlift naar de hartkatheterisatie gebracht. Hierbij passeren ze de afdeling niet.

Rust
Ruimten met veel karrentransport zijn “buiten” de afdeling geplaatst zodat deze karren de rust op de afdeling niet verstoren. Op de afdeling zijn hoofdzakelijk eenpersoonskamers, zodat patiënten geen last kunnen krijgen van een onrustige buurman. Het licht in de gang kan in de nachtsituatie ver terug worden gedimd. Voor de nacht is speciale oriëntatieverlichting voorzien op de gangen. Vlak buiten de afdeling is een wachtruimte voor familie. Hierdoor zit de familie dichtbij, maar wordt de rust niet verstoord. De acute zorg heeft een eigen toegang, zodat de afdeling geen last heeft van spoedeisende gevallen.

Uitstraling
Het gebruik van lichte en warme kleuren zorgt voor een aangename, warme maar toch frisse uitstraling. Door op strategische plekken ook de wanden een kleur of een fotoprint te geven krijgt de afdeling een minder klinische uitstraling.

Privacy
De privacy op de special care afdeling is groot. Voor het maken van vervolgafspraken kunnen patiënten in een aparte ruimte terecht. En bijna alle patiëntenkamers zijn eenpersoonskamers. De inkijk vanaf de gang kan naar wens ten koste van het zicht verkleind worden met een separatiegordijn. De patiënt of zijn of haar partner kan de deur naar de gang dichtdoen of juist open laten. De patiëntenkasten zijn afsluitbaar.

Klaar voor de toekomst
Alles verandert. Dit geldt in hoge mate voor de gezondheidszorg. Door de poliklinieken Longgeneeskunde en Cardiologie aan elkaar te rijgen en de functieafdeling van beide afdelingen te clusteren, kan enige groei en krimp opgevangen worden zonder dat je direct weer hoeft te verbouwen. De standaardisatie van spreek-/onderzoekkamers zorgt voor grotere uitwisselbaarheid en hiermee flexibiliteit. Er zijn twee patiëntenkamers dusdanig ingericht dat er zowel een bed als twee stoelen kunnen staan. De inpassing van stafruimten per bouwdeel als mogelijk verdringbare functie zorgt voor een ontwerp met veel toekomstmogelijkheden. Er zijn drie stafruimten, die zo geplaatst en gedimensioneerd zijn dat hier patiëntenkamers van gemaakt kunnen worden bij eventuele toekomstige groei.