SEH Rijnstate

renovatie en uitbreiding spoedeisende hulp


De SEH van het Ziekenhuis Rijnstate Arnhem heeft in de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Het oppervlak is verdrievoudigd en het logistiek proces is geanalyseerd en vervolgens  optimaal gefaciliteerd.
De gewenste  patiëntenstroom en de veiligheid voor patiënten en werknemers zijn de primaire uitgangspunten geweest bij het ontwerp voor de SEH.
De SEH omvat een ‘kleine trauma’ gedeelte, een algemene trauma gedeelte, een Acuut Kindercentrum, 2 grote traumakamers en een gips-afdeling. Er zijn 2 isolatiekamers gerealiseerd als mede gespecialiseerde behandelkamers.
PATIËNTENSTROOM
De patiënten kunnen op 2 manieren het ziekenhuis binnenkomen: Via de ambulance-ingang of via de zelfstandige patiënteningang.
De toegang van zelfstandige patiënten naar de SEH is gefaseerd ter vergroting van de veiligheid. Via de optimaal  beveiligde beveiligingsbalie komt men in wachtruimte 1, buiten de afdeling. Na de triage wordt men verder toegelaten op de afdeling. Vervolgens gaat men naar de wachtruimte voor de kleine trauma, direct naar een behandelkamer, de gipskamer, of naar een wachtruimte of behandelkamer in het Acuut Kindercentrum, afhankelijk van de diagnose.