Scopie dagcentrum VieCuri

Renovatie Scopie dagcentrum


In het Endoscopiecentrum worden onderzoeken verricht waarbij met een endoscoop of minuscule camera in het inwendige van een mens gekeken wordt.
Er zijn drie scopie kamers ingericht voor de afdeling MDL en een scopie kamer voor de Longgeneeskunde.
Voor de voorzorg en nazorg van het onderzoek is er een dagcentrum met 12 bedden aanwezig.

Het Endoscopiecentrum bevindt zich op de 1e verdieping (laag 2) van het ziekenhuis. Ten behoeve van deze afdeling heeft er een uitbreiding aan het ziekenhuis plaatsgevonden. De nieuwbouw staat op 10 kolommen en is 7 meter diep. Deze uitbreiding bevindt zich tussen twee bestaande bouwdelen en verbindt de CSA met de OK-afdeling met een nieuwe gang.
Precies op de plek waar de nieuwbouw en de bestaande bouw in elkaar overgaan, bevonden zich stabiliteitswanden. Deze stabiliteitsvoorziening moest verplaatst worden om een goede indeling te kunnen maken van het endoscopiecentrum en de nieuwe CSA-OK gang.
De gevel van de uitbreiding is van zink en refereert hiermee naar diverse nieuwe uitbreidingen aan het ziekenhuis. Zo ontstaat er een geheel.

De balie en wachtruimte van de endoscopie bevinden zich bij de entree van de afdeling. Achter de balie is een foto van bomen met bloesem zichtbaar. In combinatie met de frisgroene linoleum vloer zorgt dit voor een aangename binnenkomst. De balie heeft een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen. De wachtruimte heeft een houtprint vinyl vloer en de losse stoelen zijn frisgroen van kleur. De rest van de afdeling heeft een warmgrijze linoleum of rubber vloer gekregen.

In het dagcentrum bevindt zich een balie met een fotoprint van bloesembloemen erachter. De wand van het dagcentrum die aan de hoofdstraat grenst, is frisgroen van kleur. Ook zijn hier ramen in aangebracht die voor daglicht in de ruimte zorgen. Naast elk bed hangt een kast met een nummer erop. Het bovenste gedeelte is voor de patiënt en het onderste deel voor de verpleging. Kleding en persoonlijke spullen kunnen hier veilig in opgeborgen worden.

In de wand van de verbindingsgang, tussen OK en CSA, zijn bovenlichten aangebracht, zodat er daglicht in de scopie kamers kan binnentreden. De scopie kamers hebben grote automatische schuifdeuren en een doorgeef-medimath kast aan de gangzijde. Tussen de scopie kamers van de MDL zijn uitwerkruimtes en toiletten gepositioneerd. De houtprint deuren en houtprint vaste inrichtingselementen geven de toch wel technische scopie kamers een warme uitstraling.