Borstpoli FGV

renovatie borstpoli


Om de afdeling lichter en opener te maken is de wachtruimte naar de gevelzijde verplaatst en vervangen schermen met transparante foto’s de gangwanden. De balie is vernieuwd om de combinatie van de aanmeldfunctie voor de polikliniek Oncologie en de afspraak-functie voor de Borstkliniek mogelijk te maken.  Ook zijn de deuren van de spreekonderzoekkamers vervangen door deuren met grote glasopeningen.


Poligang 1 VieCuri

renovatie poli Interne, MDL


In poligang 1 bevinden zich de poliklinieken van Interne Geneeskunde en MDL (Maag-Darm-Lever).
De poliklinieken zijn ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanuit de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door de wachtruimten aan de gevel te leggen komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar de tuinen.
De baliefunctie is opgesplitst in aanmeldbalies en afsprakencabines waar je als patiënt zittend geholpen wordt met het maken van vervolgafspraken.

Poligang 1 is een bouwdeel waarbij een groot gedeelte geheel opnieuw is ingevuld en een kleiner gedeelte waarbij de bestaande indeling van ruimten gehandhaafd is.
Interne Geneeskunde bevindt zich vooraan de poli. Rondom de centrale ruime wachtruimte zijn standaard spreek/onderzoekkamers gesitueerd. Ook liggen de afsprakencabines verspreid over de afdeling. Hierdoor zijn er korte loopafstanden voor personeel en bezoeker.
MDL ligt achter de Interne Geneeskunde. De balie is zichtbaar vanaf de hoofdgang. Rondom de balie zijn de wachtruimte en de afsprakencabines gegroepeerd. Door de gehandhaafde bestaande indeling hebben zij aparte spreek- en onderzoekkamers.

Het interieur uitgangspunt van de poli’s is een rustige, maar warme hoofdsfeer, die wordt aangevuld met specifieke inrichtingselementen die de gastvrije en warme sfeer benadrukken.
Als basis is een warmgrijze linoleum vloer gekozen, met een houtprint vinyl bij de wachtruimten. Rondom de balies komt een opvallende kleur linoleum te liggen gecombineerd met een fotoprint van bloemen op de achterwand in de kleur van de vloer. De balies hebben een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen.
In poligang 1 zijn frisse kleuren groen en blauw toegepast. De vloer van de balie interne is mintgroen en de op de achterwand is een vrolijke foto van een grasveld met madeliefjes zichtbaar.
Bij de balie van MDL ligt een turquoise vloer en is er een foto van venkel bloemen achter de balie zichtbaar.
De secundaire gangen van de poli’s krijgen een warmgrijze kleur met stroken decorscan aan de wand gecombineerd met houten wandlampen. Het verschil tussen hoofdgang en secundaire gang wordt hierdoor duidelijk en levert daarbij een bijdrage aan de oriëntatie van de bezoeker. De deuren naar de spreek/onderzoekkamers hebben matglas met hierop het kamernummer aangegeven. Dit matglas zorgt voor extra lichtinval in de secundaire gang en een vriendelijke uitstraling.


Poligang 2 VieCuri

Renovatie poli KNO, MKA, Gynaecologie, Urologie


In poligang 2 bevinden zich de poliklinieken van KNO, MKA, Gynaecologie en Urologie.
De poliklinieken zijn ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanuit de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door de wachtruimten aan de gevel te leggen komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar de tuinen.
De baliefunctie is opgesplitst in aanmeldbalies en zogeheten privacy cabines waar je als patiënt zittend geholpen wordt met het maken van vervolgafspraken.

De vier poli’s in poligang 2 betreffen poli’s met ieder hun eigen specifieke eisen. Dit zijn geen standaardpoli’s.
De poli MKA heeft 4 grote behandelkamers waar de kaakchirurgen hun patiënten kunnen behandelen. De balie en wachtruimte van de MKA liggen centraal tussen de behandelkamers in. De behandelkamers hebben een directe verbinding met een grote vuilberging. Ook zijn er twee röntgenkamers aanwezig.

Aan de andere zijde van de gang ligt de poli KNO. De KNO artsen hebben grote spreek/onderzoekkamers van 23 m2. Een uitgebreide KNO unit met speciale KNO stoel zorgen voor een optimaal onderzoek. In de grote wachtruimte van de KNO bevindt zich een gedeelte speciaal voor kinderen. Dit gedeelte wordt door een scheidingswandje met een bloemenprint gemarkeerd. Voor audiologisch onderzoek kunnen de patiënten terecht bij de twee audiocabines van Adelante die in de KNO gang evenwijdig aan de hoofdstraat gerealiseerd zijn.

Helemaal aan het einde van de hoofdgang bevinden zich de gezamenlijke balie en privacy cabines van de poli’s gynaecologie en urologie. Elke spreek/onderzoekkamer van de gynaecologie heeft een eigen kleedruimte met toilet. In plaats van een onderzoeksbank is hier een gynaecologenstoel aanwezig.
De poli urologie kenmerkt zich door speciale behandel- en onderzoekkamers waaraan kleedkamers met een toilet liggen. De grootste behandelkamer is een cystoscopiekamer. Hierin wordt een kijkonderzoek in de blaas gedaan met een flexibele cystoscoop. Verder is er een kamer voor urodynamisch onderzoek en een standaard behandelkamer. In de 4-bedskamer kunnen patiënten uitrusten en bijkomen na de blaasspoeling. Ook zijn er diverse standaard spreek/onderzoek en spreekkamers aanwezig.
De gynaecologie en de urologie hebben gezamenlijk een personeelsgang met hieraan kantoorruimtes.

Het interieur uitgangspunt van de poli’s is een rustige, maar warme hoofdsfeer, die wordt aangevuld met specifieke inrichtingselementen die de gastvrije en warme sfeer benadrukken.
Als basis is een warmgrijze linoleum vloer gekozen, met een houtprint vinyl bij de wachtruimten. Rondom de balies komt een opvallende kleur linoleum te liggen gecombineerd met een fotoprint van bloemen op de achterwand in de kleur van de vloer. De balies hebben een natuurlijke uitstraling met houten latjes in combinatie met houten hanglampen.
In poligang 2 zijn de warme kleuren rood en oranje toegepast. De vloer van de MKA balie is lichtoranje en de op de achterwand is een foto van kamille zichtbaar. Bij de balie van KNO ligt een oranje vloer en zijn er foto’s van oranje bloemen achter de balie en in het scheidingswandje van het kindergedeelte. De balie van gynaecologie en urologie heeft een fotowand van papaver en een bijpassende rode vloer. In de kleedruimten/toiletten van de gynaecologie is een accentwand van tegels aangebracht in de kleuren rood-oranje-wit.

De secundaire gang van de poli’s krijgen een warmgrijze kleur met stroken decorscan aan de wand gecombineerd met houten wandlampen. Het verschil tussen hoofdgang en secundaire gang wordt hierdoor duidelijk en levert daarbij een bijdrage aan de oriëntatie van de bezoeker. De deuren naar de spreek/onderzoekkamers hebben matglas met hierop het kamernummer aangegeven. Dit matglas zorgt voor extra lichtinval in de secundaire gang en een vriendelijke uitstraling.


Thoraxcentrum VieCuri

Renovatie Thorax centrum


Voor het VieCuri Medisch Centrum heeft a/d Amstel architecten het Thoraxcentrum voor Cardiologie en Longziekten ontworpen. Het Thoraxcentrum bestaat uit verschillende afdelingen, deze zijn in drie fasen gerealiseerd:

(1) Hartkatheterisatie-afdeling (fase 1)
(2) Special care-afdeling, voor hartbewaking en Eerste Hart Hulp (fase 2)
(3) Polikliniek en functieafdeling voor Cardiologie en Longziekten (fase 3)

Belangrijke kernwaarden voor het ontwerp zijn rust, licht, ruimte en privacy binnen een optimaal functionerende afdeling.

Licht en transparant
Het Thoraxcentrum is ontworpen vanuit het perspectief van de patiënt. Niet meer dwalen door lange inpandige ziekenhuisgangen, maar vanaf de toegang direct zicht op de balies en de wachtruimten. Door wachtruimten zo veel mogelijk aan de gevel te leggen, komt er via deze wachtruimten daglicht op de afdelingen en kijk je naar buiten.

De patiëntenkamers in de kliniek hebben natuurlijk direct daglicht. Door de transparante gangwanden komt er via de kamers ook veel daglicht op de afdeling zelf. Hierdoor wordt het een fraaie, lichte afdeling.

Looplijnen en zichtlijnen
Het Thoraxcentrum heeft te maken met verschillende patiëntenstromen, die zo veel mogelijk van elkaar gescheiden zijn, en voor de patiënten een zo kort en logisch mogelijke route vormen.

Bezoekers van de polikliniek komen via lift of trap direct bij de balie terecht. De poliklinische ruimten liggen bij elkaar en de grootste wachtruimte bevindt zich in het hart. Hierdoor zijn de looplijnen kort en is de polikliniek overzichtelijk. De functieafdeling Thorax bevindt zich dichtbij de polikliniek en heeft eigen wachtruimten.

Patiënten die opgenomen worden op de special care afdeling komen via een eigen lift. De bewakingspost van de kliniek ligt centraal op de afdeling. Door het vele glas is de kliniek een zeer transparante afdeling. Hierdoor is het personeel zichtbaar voor de patiënt en vice versa.
Ook liggen de spoelruimte en de medicijnruimte centraal op de afdeling. De functieafdeling is ook vanuit de kliniek gemakkelijk te benaderen. Hierdoor zijn de looplijnen kort en helder.

Patiënten die met spoed geopereerd moeten worden, worden via de spoedlift naar de hartkatheterisatie gebracht. Hierbij passeren ze de afdeling niet.

Rust
Ruimten met veel karrentransport zijn “buiten” de afdeling geplaatst zodat deze karren de rust op de afdeling niet verstoren. Op de afdeling zijn hoofdzakelijk eenpersoonskamers, zodat patiënten geen last kunnen krijgen van een onrustige buurman. Het licht in de gang kan in de nachtsituatie ver terug worden gedimd. Voor de nacht is speciale oriëntatieverlichting voorzien op de gangen. Vlak buiten de afdeling is een wachtruimte voor familie. Hierdoor zit de familie dichtbij, maar wordt de rust niet verstoord. De acute zorg heeft een eigen toegang, zodat de afdeling geen last heeft van spoedeisende gevallen.

Uitstraling
Het gebruik van lichte en warme kleuren zorgt voor een aangename, warme maar toch frisse uitstraling. Door op strategische plekken ook de wanden een kleur of een fotoprint te geven krijgt de afdeling een minder klinische uitstraling.

Privacy
De privacy op de special care afdeling is groot. Voor het maken van vervolgafspraken kunnen patiënten in een aparte ruimte terecht. En bijna alle patiëntenkamers zijn eenpersoonskamers. De inkijk vanaf de gang kan naar wens ten koste van het zicht verkleind worden met een separatiegordijn. De patiënt of zijn of haar partner kan de deur naar de gang dichtdoen of juist open laten. De patiëntenkasten zijn afsluitbaar.

Klaar voor de toekomst
Alles verandert. Dit geldt in hoge mate voor de gezondheidszorg. Door de poliklinieken Longgeneeskunde en Cardiologie aan elkaar te rijgen en de functieafdeling van beide afdelingen te clusteren, kan enige groei en krimp opgevangen worden zonder dat je direct weer hoeft te verbouwen. De standaardisatie van spreek-/onderzoekkamers zorgt voor grotere uitwisselbaarheid en hiermee flexibiliteit. Er zijn twee patiëntenkamers dusdanig ingericht dat er zowel een bed als twee stoelen kunnen staan. De inpassing van stafruimten per bouwdeel als mogelijk verdringbare functie zorgt voor een ontwerp met veel toekomstmogelijkheden. Er zijn drie stafruimten, die zo geplaatst en gedimensioneerd zijn dat hier patiëntenkamers van gemaakt kunnen worden bij eventuele toekomstige groei.


Tandheelkunde Urologie Rijnstate

verbouw centrum bijzondere tandheelkunde en urologie


Polikliniek Urologie, Kaakchirurgie en Centrum Bijzondere Tandheelkunde

De poliklinieken van de specialismen urologie, kaakchirurgie en CBT delen een ‘vleugel’ van het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem op de 1e verdieping. In 2006 heeft a/d amstel architecten het VO opgestart voor de aanpassing/uitbreiding van de urologie met 2 grote cystoscopie kamers in een aanliggend nieuwbouwgebied van 200 m2. Hierdoor kwam er ruimte vrij in de polikliniek. Alle drie de specialismen hadden behoefte aan uitbreiding en renovatie van de bestaande poliklinieken. Een groot gedeelte van de vleugel is verbouwd en de poliklinieken hebben dan ook een metamorfose ondergaan.

De twee grote wachtruimtes liggen aan de hoofdroute en geven de polikliniek een open en warme uitstraling. Direct grenzend aan de wachtruimtes bevinden zich de balies van de kaakchirurgie/CBT en van de urologie. Bij de kaakchirurgie/CBT is aan de voorzijde van de balie een foto van (de tanden van) walrussen te zien en bij de urologie een foto van een kronkelig riviertje.

De belangrijkste uitbreidingen van de kaakchirurgie/CBT zijn een extra behandelkamer en een spreekkamer voor de kaakchirurgie en een grote bedtoegankelijke behandelkamer voor de CBT. Ook een verkoeverkamer is aan deze polikliniek toegevoegd.

Bij de urologie zijn naast de twee grote cystoscopie kamers twee nieuwe behandelkamers gerealiseerd en een multifunctionele kamer.

Het interieur van de poliklinieken wordt gedomineerd door een blokkenpatroon in de vloer van de gangen in bruin en crème linoleum. Dit concept past goed bij de al eerder gerealiseerde poliklinieken MDL en chirurgie/orthopedie en is verder uitgewerkt in het interieurvoorstel ‘Kleurrijk Rijnstate’, dat de basis vormt voor verdere verbouwingen binnen Ziekenhuis Rijnstate.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google