Uitbreiding Medische Beeldvorming en OK-centrum VieCuri

Nieuwbouw en volledige renovatie


VieCuri Medisch Centrum concentreert de intensieve zorg in Venlo. In, aan, op en tussen de bestaande bouwdelen wordt een nieuw operatiekamercomplex en een nieuwe afdeling Medische Beeldvorming gebouwd. De totale omvang van het project bedraagt ca 11.000 m2, waarvan ca 6.000 als nieuwbouw. De minutieuze inpassing van een omvangrijk programma zorgt voor efficiënte verbindingen met aansluitende afdelingen.

Verwevenheid

Zoals het programma zich heeft ontwikkeld als integraal onderdeel van het bestaande ziekenhuis, zo is ook gekozen om in de vormgeving, zowel in het exterieur als ook in het interieur, aan te sluiten op het bestaande gebouw, om daarmee aan het bestaande geen afbreuk te doen, maar het juist in haar sterke aspecten te versterken. In het interieur resulteert dat in het voortzetten van materialen en kleuren, vastgesteld in het interieurconcept waarmee het ziekenhuis zich de afgelopen tien jaar heeft vernieuwd. Accentkleuren en fotografie, als onderdeel van dit interieurconcept, zijn toegepast in beide afdelingen.

In het exterieur is aangesloten op de horizontale banden van metselwerk en kozijnen. Het specifieke programma gekenmerkt door veel techniek, gaf aanleiding de raamstroken te materialiseren in metallic grijs, soms als kozijn, soms als  geprofileerd staalplaat gevat in een verticale ribbenverdeling.

Complexe fasering

Omdat de bestaande MBV afdeling en operatiekamers doorfunctioneren tijdens de bouw, vindt uitvoering plaats in een groot aantal fases. a/d Amstel ondersteunt de opdrachtgever en uitvoerende partijen door middel van een interactief online faseringsdocument en uitvoeringstekeningen per fase.