Verpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum Venlo


Verpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum Venlo
Er is voor de algemene verpleegafdelingen in het VieCuri Medisch Centrum Venlo gekozen om beddenkamers te maken, die zowel als twee-bedskamer te gebruiken zijn, maar ook als ruime 1-beds kamers met ´rooming-in´. Op deze manier kan zonder te verbouwen het aantal 1-beds vergroot worden ten koste van de capaciteit en vice versa. Dit levert een bouwkundige lay-out op, die toekomstbestendig is. Uitgangspunt was verder dat de standaard verpleegafdeling zodanig is opgezet dat zij voor meerdere patiëntengroepen geschikt is, zodat groei en krimp van specifieke patiëntengroepen niet leidt tot drastische verbouwingen. Er zijn 3 multifunctionele ruimten opgenomen, die afhankelijk van de specifieke vraag ingezet kunnen worden als werkkamer, spreekkamer of onderzoekkamer.

Verpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum Venlo

Hoe ontwerp je een prettige omgeving voor patiënt en medewerker die de tand des tijds kan doorstaan? Door een hoogwaardige, maar neutrale omgeving, die ruimte laat voor bij de tijdse aanpasbare specials. De hoofdsfeer wordt gedragen door functionaliteit, daglicht, uitzicht, oriëntatie en ruimtelijkheid. Dit zijn de ingrediënten voor een goed zorggebouw. Daarnaast zijn voor specifieke plekken eigentijdse specials en kleurrijke accenten die de patiënt wil verrassen en een ander perspectief op zijn verblijf zal bieden.

Om het zorg en behandelproces optimaal te faciliteren is gekozen voor een eenvoudige lay-out, waarbij de ondersteunende functies zoveel mogelijk centraal op de afdeling liggen. Hierdoor zijn de looplijnen kort en helder. Rondom deze kern liggen de drie verpleegunits, twee met maximaal 16 bedden en één met maximaal 18 bedden.

Verpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum VenloVerpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum VenloVerpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum VenloVerpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum VenloVerpleegafdelingen VieCuri Medisch Centrum Venlo