Verpleegafdelingen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg


Verpleegafdelingen Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

De renovatie van de verpleegafdelingen van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis locatie Elisabeth is in het najaar van 2015 afgerond. Het beddenhuis is ingrijpend verbouwd om ruimte te maken voor de hernieuwde zorgvisie van het ziekenhuis. In deze visie wordt de patiënt centraal gesteld in het zorgproces.
Kernwoorden van het ontwerp zijn: overzichtelijk, transparant, ruimtelijk, licht, tijdloos, huiselijk, gastvrij en verzorgd. De afdelingen bestaan grotendeels uit ruime, lichte één-persoonskamers.

Verpleegafdelingen Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Een gemeenschappelijke woonkamer biedt een centraal open punt in de afdelingen. Daglicht dringt door tot in de kern. Op de afdelingen is zoveel mogelijk ruimte beschikbaar gemaakt voor de patiënten; de logistiek is aangepast en facilitaire voorzieningen zijn overwegend centraal gelokaliseerd.
De grote uitdaging was de sfeer niet te laten domineren door medische apparatuur en afwerkingen.
In nauwe samenwerking met de installatieadviseurs is het gelukt deze elementen terug te dringen en een sfeer te creëren waarin de patiënt zich te gast voelt. Ook keuze van meubilair en verlichting zijn hierop afgestemd.

Verpleegafdelingen Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

De kleurpaletten van de afwerkingen zijn ontwikkeld in samenhang met 3 natuurgebieden in de omgeving van het ziekenhuis; grote foto’s hiervan op de wanden verruimen de blik en horizon van alle aanwezigen op de afdelingen.

Van 3-bedskamer is nu ook een Virtual Reality Visual gemaakt die te bekijken is met een VR-bril.

Verpleegafdelingen Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Verpleegafdelingen Elisabeth Ziekenhuis Tilburg