RGC Apeldoorn


RGC Apeldoorn

Het Regionaal Geestelijke Gezondheidscentrum (RGC) is een samenwerking tussen Spatie (nu GGnet) en Gelre ziekenhuizen op het terrein van Gelre ziekenhuizen. Het RGC is een centrum voor zowel ambulante als klinische behandeling.

We hebben een ‘milde structuur’ bedacht die flexibel gebruik van het gebouw mogelijk maakt. De “kransen” van kamertjes zorgen enerzijds voor clustering van identificeerbare eenheden of groepen. Anderzijds is het mogelijk kamers “bij te lenen” van de naastgelegen eenheid. Dit uitgangspunt geeft ruimte voor een flexibele toepassing van “stepped care”. In principe kan ook uitwisseling plaats vinden tussen behandelkamers, verblijfkamers en kantoren.

RGC Apeldoorn

RGC Apeldoorn

RGC Apeldoorn

RGC Apeldoorn