OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg


Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Een volledige verbouwing en uitbreiding met 2 hybride OK’s

Het OK complex in het ETZ loc. Elisabeth is geheel verbouwd, technisch vernieuwd en uitgebreid en voldoet op alle vlakken weer geheel aan de hoogste standaard voor een klasse 1 niveau OK complex.
Dit complex bevat totaal 14 OK-ruimtes, gedifferentieerd prestatieniveau 1 en 2, inclusief 2 grote hybride OK’s en alle ondersteunende ruimtes.

Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

De verbouwing van een OK afdeling is een complexe opgave.
De vele functionele ruimtelijke eisen en wensen, de uitgebreide installaties, de medische apparatuur en inventaris, de media-technologie en de vele werkprocessen moeten samengebracht worden in één omvattend ontwerp. Bovendien moest dit OK-complex dóórfunctioneren tijdens de bouw, waardoor het ontwerp faseerbaar moest zijn.

Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Samen met de opdrachtgevers en ontwerppartners zijn de bestaande knelpunten van het huidige OK complex als geheel en de OK ruimtes in het bijzonder geanalyseerd en is geformuleerd wat men wil verbeteren en optimaliseren.
De logistieke lijnen van patiënten, spullen en personeel zijn kritisch bekeken, het probleem van de enorme toename van losse apparaten in de gangzones is in kaart gebracht, de zwakke plekken in de procedures zijn onderzocht, evenals de installatietechnische randvoorwaarden.
Deze knelpunten zijn in het nieuwe ontwerp opgelost. Het gebouw is eerst uitgebreid om meer ruimte te maken.

We hebben centrale grote apparatenbergingen geplaatst, de steriele berging is uitgebreid, is overzichtelijk en heeft ruime werkplekken en ligt direct aan de gevel zodat de ruimte heel licht is. De steriele berging is direct naast de opdekruimtes gelegen waardoor het werkproces efficiënt en de steriele condities goed beheersbaar zijn.
De 4 opdekzones zijn voorzien van een crossflow.

Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

De OK-ruimtes zijn vernieuwd en voorzien van nieuwe mediatechnologie, vernieuwde luchtbehandelingsinstallaties en electrotechnische installaties conform de laatste richtlijnen. Om al deze nieuwe technologie goed vlak te kunnen wegwerken hebben we voor alle OK’s aparte wanden ontworpen, die in het Ropa systeem zijn uitgewerkt. Met slimme goten en kleppen zijn zelfs alle bekabelingen weggewerkt, waardoor de OK ruimte goed vlak is, en zoals voorwaardelijk in een OK, heel goed te reinigen.
De nieuw ontworpen lay-out van de OK’s met de positie van de werkplekken en instrumentarium, de nieuwe pendels en monitoren, is getest door het bouwen van een mock-up, waarin de verschillende OK settings zijn uitgeprobeerd en is zo proefondervindelijk vastgesteld.

Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Hybride OK’s
Veel aandacht hebben wij en het gehele team besteed aan het ontwerp en uitwerking van de 2 nieuwe hybride OK’s. Ook hier hebben we met de gebruikers tot op het kleinste detail uitgezocht hoe de indeling van de ruimte, de positionering van alle medische instrumentarium, pendels, lampen en inrichting van werkplekken in optima forma moet zijn.
De enorme extra belasting door de 1800 kg wegende bewegende diagnostiekapparatuur vereiste versteviging van het bestaande gebouw. De integratie van constructie, apparaat en installatie, pendels en lampen, stralingseisen en werkruimte is door hele intensieve samenwerking van het gehele bouwteam tot stand gekomen, en is samengebracht tot een heel rustig eindbeeld.

Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Kleur
Naast de optimale functionaliteit is in het ontwerp veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de ruimte voor patiënt en personeel. Zowel de middengang als de buitengangen hebben we voorzien van uitzicht en door grote lage ramen en daklicht te plaatsen.
We gebruiken warme materialen die wel geheel voldoen aan de eisen voor een OK complex, maar die niet de associatie oproepen met een klassieke OK.
We hebben een bijzondere afwerking ontworpen voor de centrale gang, mooie verlichting en een verlichting item speciaal voor kinderen.
De kleur en sfeer van de OK ruimte is onderzocht. De groene wanden, in 2 tinten, geven een rustig beeld aan de ogen, en voorkomen het nabeeld dat ontstaat bij het kijken in de wond tijdens de operatie.
Om het zicht op de beeldschermen te optimaliseren is de mogelijkheid gecreeerd over te schakelen van witte naar groene verlichting.

Vernieuwing OK-complex Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Groen dak
De toename van de technische uitrusting van de OK’s leidde tot een verdubbeling van de benodigde installatieruimte, waarvoor we een uitbreiding van de techniekruimte hebben ontworpen. Patiënten die in het ziekenhuis liggen kijken vanuit hun kamer recht op deze techniekruimte. Dat gaf ons aanleiding de techniekruimteuitbreiding bijzonder te maken, en te voorzien van een mooi groen mos-sedum dak.

We hebben voor de twee type OK ruimtes een mock-up gebouwd, waarin de verschillende operatieopstellingen en werkprocessen zijn uitgetest. Hieruit kwamen nuttige inzichten, die verwerkt zijn in het uiteindelijke ontwerp.

Samenwerking
Van begin af aan hebben wij in dit ontwerpproces intensief samengewerkt met het ziekenhuis en het installatieadviesbureau Sweegers en de Bruijn, omdat we menen dat deze opgave een integrale benadering verlangt.
Verder in het ontwerptraject is het team uitgebreid met de bouwteampartners De Kok Bouwgroep, Unica, Hoppenbrouwers, 4Hd constructeurs, Ropa en Philips.

Hieronder is een 360° panorama opgenomen van de Hybride OK.

360º panorama gerenoveerde Hybride OK Tilburg