Woningen Veldwachterstraat Dalfsen


In opdracht van Woonstichting VechtHorst zijn in een uitbreidingswijk van Dalfsen 71 woningen ontworpen met voorzieningen. De woningen zijn huurwoningen, deels ten behoeve van bij de ontwikkeling van het project betrokken zorginstellingen Philadelphia en RIBW.

Uitgangspunt is dat de woningen voor een bijzondere doelgroep zich niet teveel onderscheiden in de wijk. Ogenschijnlijk gaat het om eengezinswoningen in rijtjes. Feitelijk betreft het appartementen die op de begane grond ontsloten zijn vanaf de straat, en op de verdiepingen vanaf een galerij aan het binnenterrein.
Eén blokje is drie lagen hoog, wordt ontsloten door een binnencorridor, en is ontworpen voor woongroepen met begeleiding.

Kenmerkend zijn de getoogde pannendaken die bijna tot de grond doorlopen, en de metselwerk erkers met puien, en een zorgvuldige inbedding in het groen.