Foto thema’s Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg


De verpleegafdelingen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn grondig gerenoveerd. Een belangrijk element is het gebruiken van afbeeldingen van de natuur rondom Tilburg, als oriëntatie, herkenning en mooi natuurlijk element. De ronde wand in het centrale gebied is hiervan een belangrijk onderdeel.

 

De landschappen vormen de verbijzondering en relatie met de wereld buiten het ziekenhuis.
Rondom Tilburg, binnen het adherentiegebied van het ziekenhuis zijn 3 typerende landschapstypen aanwezig, die heel karakteristiek zijn voor de brabantse zandgronden, zandverstuiving, heidelandschap en vennenlandschap. Aan de landschaptypen zijn karakteristieke kleuren gekoppeld die als accentkleuren worden gebruikt.
Op 3 schaalniveau’s gebruiken we foto’s van deze landschappen in het interieur; vanaf de centrale ruimte tot in de bedkamers zoomen we steeds verder in.

1 – panorama – geleiding en eye-catcher wand centrale gebied
2 – beeld – wand in het huiskamer – per huiskamer een ander beeld (totaal 3)
3 – detail – schilderij in de bedkamers – 4 type schilderijen verdeeld over de eenbedskamers