Borstpoli Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam


Om de afdeling lichter en opener te maken is de wachtruimte naar de gevelzijde verplaatst en vervangen schermen met transparante foto’s de gangwanden.  De balie is vernieuwd om de combinatie van de aanmeldfunctie voor de polikliniek Oncologie en de afspraak-functie voor de Borstkliniek mogelijk te maken.  Ook zijn de deuren van de spreekonderzoekkamers vervangen door deuren met grote glasopeningen.