disclaimer


De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden is niet toegestaan. a/d amstel architecten staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst
daarvan. a/d amstel architecten sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit
elektronische verzending. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Verplichtingen worden slechts aanvaard op basis van per post verzonden en door een
daartoe bevoegd persoon ondertekende stukken.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged.
It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed
and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are
hereby notified that any disclosure, copying,  distribution or taking any action in
reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.
a/d amstel architecten is neither liable  for the proper and complete transmission of the
information contained in this communication nor for any delay in its receipt.