Zandkasteel Amsterdamse Poort – van Bankgebouw tot Woongebouw


Dit voorjaar is gestart met de uitvoering van de transformatie van het voormalige ING-hoofdkwartier “het Zandkasteel” in Amsterdam Zuid-Oost (65.000 m2), tot 363 woningen, kantoren, horeca en een Internationale School. Wij maakten het model van het bestaande (monumentale) organische gebouw, stelden BIM-protocollen en uitvoeringsplannen op en werken op dit moment samen met andere adviseurs in het BIM.

In opdracht van woningbouworganisatie WONAM heeft de aannemerscombinatie IBB Kondor – Kondor Wessels Amsterdam het werk in uitvoering gekregen. In opdracht van IBB Kondor hebben wij het uitvoeringsontwerp gemaakt en geven wij ondersteuning in de werkvoorbereiding tezamen met de constructeur en overige installateurs.

Ook de restauratie en aanpassing van de monumentale interne straat door het gebouw wordt op dit moment in BIM ten behoeve van de uitvoering en de kwaliteitsbewaking voorbereid.

meer nieuws