Per 1 januari 2014 zijn wij verhuisd naar de Keizersgracht 169 – 1016 DP Amsterdam

Ons telefoonnummer 020 – 4089 222 blijft ongewijzigd, maar de doorkiesnummers komen te vervallen

Let op: ons postbusadres vervalt, het postadres wordt:
Keizersgracht 169 – 1016 DP Amsterdam