Masterplan voor VieCuri Medisch Centrum Venlo


VieCuri Medisch Centrum Venlo situatie najaar 2015

LANGE TERMIJN HUISVESTINGSPLAN 2004-2016
Het VieCuri Medisch Centrum Venlo zal in een elftal deelprojecten nagenoeg volledig gerenoveerd worden. Reeds opgeleverde projecten zijn het nieuwe mortuarium, de spoedeisende hulp, de intensive care, het leercentrum, de zorgboulevard, het centrum voor diagnostiek en de nieuwbouw van de radiotherapie, de spoedpost-geboortecentrum, het energiegebouw en de poli heelkunde en dermatologie/oogheelkunde.

In voorbereiding en/of uitvoering zijn verbouwingen van de (standaard)verpleegafdelingen, het thoraxcentrum/ oncologisch centrum, de Kinderafdeling, radiologie, dag- en scopiecentrum, scopenreiniging, CSA, en diverse poliklinieken, waaronder MDL, interne, urologie, gynaecologie KNO en MKA.

Voor de hand ligt een geleidelijke groei van de bebouwing aan de Tegelseweg met een gemiddelde hoogte van twee bouwlagen. De maximale grootte van het grondoppervlak en de ligging zijn vastgelegd. De hoofd-vormtypologie is een compositie uit banden van metselwerk en glas.  Deze banden zijn niet louter functioneel, maar vormen een aanleiding om de verschillende gebouwen een eigen expressie te geven. Deze hoofdvorm-typologie garandeert een geheel, maar geeft genoeg vrijheid om te voorzien in toekomstige ontwikkelingen.
Door in de groene open ruimten tussen de gebouwen solitaire bomen te plaatsen ontstaat een halfopen parkachtig landschap. Door ook achter de nieuwe bebouwing bomen te plaatsen zal de indruk van bebouwing in het groen versterkt worden.

Hieronder een korte impressie gemaakt door VieCuri Medisch Centrum Venlo. Diverse in uitvoering zijnde werkzaamheden zijn te zien, zoals de renovatie van de verpleegafdelingen, de nieuwbouw van de Spoedpost/Geboortecentrum en de ontwerpen van diverse poliklinieken.
In de eerste video uit december 2014 worden voornamelijk de ontwerpen van de poliklinieken en de nieuwbouw van de Spoedpost Geboortecentrum gepresenteerd.
In de tweede video, van december 2015, wordt het uitgevoerde resultaat getoond. Zo zijn daarin te zien de renovatie van de verpleegafdelingen, de nieuwbouw van de Spoedpost Geboortecentrum en de polikliniek Heelkunde en tenslotte het meest recente project, de opgeleverde Kinderafdeling.