Oncologisch Centrum Ziekenhuis Rijnstate Arnhem


Oncologisch Centrum Ziekenhuis Rijnstate Arnhem

Het ziekenhuis Rijnstate is door ons bureau ontworpen en werd in 1994 opgeleverd. Sindsdien werkt a/d amstel architecten aan een reeks verbouwingen en uitbreidingen. Recente projecten zijn de uitbreiding van de Spoedeisende hulp, en verbouw van diverse poliklinieken.
Binnen het kader van een nieuw opgesteld masterplan wordt komende jaren een grootschalige uitbreiding gerealiseerd, het Oncologisch Centrum Ziekenhuis Rijnstate Arnhem, waarbij ook intern afdelingen worden aangepast en gerenoveerd. Onderdeel van het masterplan is ook de uitbreiding van de parkeercapaciteit en duurzame en zorgvuldige vervlechting met de waardevolle landschappelijke omgeving.
Om het ziekenhuis heen verrijst een ringbebouwing, die het structuralistische gebouw een nette beëindiging geeft. Met Deerns raadgevende ingenieurs heeft a/d amstel een VOF opgericht waarmee voor de opdrachtgever alle adviestaken worden verricht.

2014-2015
Uitvoering Noordoosthoek, 6.000 m², met een Oncologisch centrum, een Vasculair centrum, een Polkliniek Interne geneeskunde en een Meet en Greet backoffice.

2015-2016
Uitvoering Vrouw- Kindcentrum, 4.000 m² nieuwbouw, 5.000 m² verbouw.

2015-2016
Uitvoering Renovatie IC, 1.500 m²

2016
Uitbreiding OK-complex

Oncologisch Centrum Ziekenhuis Rijnstate Arnhem